605 Plåt och svetsning
, en individuell tävling


Grenansvarig

Empty photo

Jouni Hyvärinen
Stadin ammattiopisto
jouni.hyvärinen@edu.hel.fi
093 108 0150

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i den läroplansbaserade utbildningen för grundexamen inom maskin- och metallbranschen, utbildningsprogrammet för plåtslagare-svetsare. De tävlande får ritningar och anvisningar (skriftliga och/eller muntliga, vid behov också på svenska) för tävlingsuppgifterna, och tillverkar därefter tävlingsarbetet av det material som finns tillgängligt.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande ska behärska följande delområden:

  • ritningsläsning, mått, toleranser, svetsbeteckningar
  • kännedom om och förmågan att hantera material och tillsatsämnen, stål, rostfria
  • svetsningsfärdigheter i enlighet med examensfordringarna, svetsmetoder 135, 136, 111, 141
  • termisk skärning, plasma eller gasskärning (med redskap av typen AGA X11)
  • manuell och maskinell plåtbockning
  • behärskande av de vanligaste maskinerna och handverktygen inom branschen
  • ekonomiskt tänkande och kostnadsmedvetenhet
  • nyckelkompetenser för livslångt lärande
  • beaktande av arbetssäkerhet, ergonomi, upprätthållande av arbetsförmågan samt principerna för hållbar utveckling

Grenens styrgrupp 2017

Jouni Hyvärinen, grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Mika Lassila, Koulutuskeskus Sedu
Mikko Suominen, Kemppi Oy
Esa Juntunen, Arctech Finland Oy
Matti Suihkonen, Etelä-Savon ammattiopisto
Harri Nieminen, Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Jukka Saastamoinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Tatu Hirvonen, Savon ammatti- ja aikuisopisto