605- semifinal

Semifinalens tidpunkt och plats

Tisdag 24.1.2017 kl. 8.30-16:30
Ammattiopisto Tavastia
Hattelmalantie 8, Levy- ja hitsaushalli, C-rak.
13100 Tavastehus. Kontaktperson: Harri Nieminen 050-5533566.

Övriga semifinalorter:

 • Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio
  • Kontaktperson: Tatu Hirvonen, tfn. 0447853919
 • Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylä
  • Kontaktperson: Jyrki Kuisma, tfn. 040 3415587
 • Ammattiopisto Lappia, Kemi-Tornio
  • Kontaktperson: Jouko Isometsä, tfn. 040 7425764
 • Loimaan ammatti- ja aikuisopisto
  • Kontaktperson: Jorma Mörsky, tfn. 044 090 1216
 • Vamia, Smedsbyvägen 16
  • Kontaktperson: Peter Stagnäs, tfn. 040 183 5371

Semifinalkoordinator

Harri Nieminen 050-5533566, harri.nieminen@kktavastia.fi

Antal tävlande

Max 1 tävlande / läroanstaltens undervisningsort.

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala

Allmänt

Tävlingen består av två moduler. Först ordnas ett teoriprov och därefter tillverkas en produkt enligt ritningarna. De tävlande ska arbeta självständigt. En del av materialet är färdigt tillskuret.

Den produkt som ska tillverkas meddelas en månad före den första semifinaldagen. Tävlingsuppgiften och produkten är densamma på alla semifinalorter.

 

Uppgifternas omfattning och tävlingstid

Beskrivning av semifinaluppgiften i Plåt och svetsning

Efter anmälan inleder de tävlande dagen med ett teoriprov. De tävlande får arbetsritningar för den tävlingsuppgift som ska tillverkas och därefter ska den tävlande tillverka tävlingsarbetet med hjälp av det material som finns reserverat för detta. En del av materialet har på förhand skurits till rätta mått och en del av materialet ska de tävlande tillverka själva.

För att klara sig bra ska de tävlande behärska följande delområden: kunna läsa ritningar, ha plåt- och svetsningskunskap som motsvarar examenskraven, behärska de vanligaste maskinerna och handverktygen inom branschen, känna igen svetsbeteckningar samt tänka på arbetssäkerheten när de arbetar. I samband med att tävlingsuppgiften publiceras får de tävlande veta vilka typer av maskiner och apparater som kommer att användas under tävlingen o.d. teknisk information, samt vilka tillsatsämnen för svetsning som kommer att användas.

Det är möjligt att bekanta sig med maskinerna före tävlingen på tävlingsdagens morgon.

Uppgiften kan ändras ca 30 % och ändringen presenteras i början av tävlingsdagen i samband med den egentliga semifinaluppgiften.

Tidtabell för tävlingen

kl. 8.30- 9.00 Anmälningstid. Den tävlande måste intyga sin identitet

i samband med anmälningen.

kl. 9.00-9.30 Allmänna anvisningar för tävlande och följeslagare, huvuddomaren
kl. 9.45-11.00 Del 1 av tävlingen (ett teoriprov på 1/2 h ingår)
kl. 11.00-11.45 Lunch
kl. 11.45-16.00 Del 2 av tävlingen
kl. 16.00-16.30 Feedbackdiskussion under ledning av huvuddomaren

På tävlingsplatsen finns följande maskiner

 • Nc-styrd maskingradsax
 • Nc-kantpress
 • Rundbockningsmaskin, kantverk och maskingradsax
 • MAG-, TIG- och elektrodsvetsar
 • Skärbränningsutrustning
 • Pelarborrmaskin

Tävlingsarrangören reserverar egna arbetsytor (används i undervisningen) för varje tävlande. Arrangören ser till att de tillsatsämnen för svetsning som behövs samt råvarorna för arbetet står till förfogande.

Kriterier för bedömningen av tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiftens bedömning

 • Teoriprov 10 p.
 • Arbetets kvalitet och måttnoggrannhet 25 p.
 • Svetsningar 20 p.
 • Arbetsteknik 15 p.
 • Snabbhet i arbetet 15 p.
 • Ordning på arbetsplatsen och arbetarskydd 10 p.
 • Samarbetsförmåga 5 p.
 • Sammanlagt 100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Förutom tävlingsledaren ska det finnas minst två domare på plats på semifinalorterna (domarna utses av semifinalorterna). De bedömer arbetsteknik, snabbhet i arbetet, ordningen på arbetsplatsen och arbetarskydd samt samarbetsförmåga. De bedömer (poängsätter) de tävlande på färdiga bedömningsformulär. Teoriproven och de svetsade produkterna sänds till Jyväskylä 26.01.2017 där den slutliga bedömningen sker.

Den tävlande ska ta med sig

De tävlande ska ta med sig egna handverktyg för en plåtslagare-svetsare (ritsnål, körnare, vinkelslip, handborrmaskin, borrsats, skarvsladd, mätinstrument, skärbrännarsats med passare o.s.v.). De tävlande ska också ta med skyddskläder, säkerhetsskor, skyddsglasögon samt en egen svetsmask och svetshandskar.

Arbetsredskap och material som finns på tävlingsplatsen