604 Laborant
, en individuell tävling

Grenansvarig

MIKKONEN RITVA

Ritva Mikkonen
Stadin ammattiopisto
ritva.mikkonen@edu.hel.fi
040 334 0967

NURMI ULLA-MAIJA

Ulla-Maija Nurmi
Stadin ammattiopisto
ulla-maija.nurmi@edu.hel.fi
040 334 0972

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En laborant utforskar allt som behövs i livet – mat, dryck, miljö, mediciner, kosmetika, kläder och olika slags konsumtionsvaror. En laborant säkerställer produkternas kvalitet och säkerhet. Laboranten har också en viktig roll när man utvecklar nya produkter, utforskar sjukdomar eller löser brott. Laboranten är en handens mästare som utnyttjar moderna forskningsmetoder och informationsteknik. En laborant sysslar med mycket!

I Mästare-tävlingen utför laboranten bestämningar som hör till kvalitetskontrollen vid tagning av livsmedels- och vattenprover.  Laboranten hanterar proverna och utför de kemiska, fysikaliska, mikrobiologiska och sensoriska bestämningar som behöver göras. Laboranten räknar ut resultaten och drar utgående från dem slutsatser om provernas kvalitet.

I arbetets utförande iakttar laboranten arbetsskyddsbestämmelserna och verksamhesprinciperna för hållbar utveckling. Han/hon arbetar ansvarsfullt och omsorgsfullt.  Grenen bygger på examensgrunderna för grundexamen inom laboratoriebranschen och på arbetslivets krav. Av examensdelar som är obligatoriska för alla betonas grundläggande arbeten i laboratorier, mätningar och instrumentanalytik och bioanalytik samt av examensdelar som är valbara för alla miljöanalytik och livsmedelsanalytik.

Krav på kunnande

Kraven på kunnande baserar sig på kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna på nivån berömliga (3) i de examensdelar som nämnts ovan.  I laboratoriearbetet betonas särskilt ett säkert arbetssätt samt att man följer anvisningarna och förstår analyser. Uppmärksamhet fästs även vid tidsplaneringen av det egna arbetet, material- och kostnadsmedvetenhet, samarbetsförmåga och dokumentation.

Grenens styrgrupp 2017

Ritva Mikkonen, grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Ulla-Maija Nurmi, vice grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Sonja Kannisto, Turun ammatti-instituutti
Mia Pirttimaa, Keski-Pohjanmaan kuntayhtymä
Merja Heimola, Neste Oyj
Inga Tiainen, Neste Oyj
Elina Alho, Seilab Oy
Anni Siltanen, Kemian teollisuus
Marjatta Säisä, Opetushallitus
(22.10.)