603 CNC-maskinbearbetning
, en individuell tävling


Grenansvarig

JÄRVINEN MASI

Masi Järvinen
Stadin ammattiopisto
masi.jarvinen@edu.hel.fi
093 108 3055

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En maskinbearbetare tillverkar arbetssäkert metallstycken och maskindelar med hjälp av olika bearbetningsmetoder.
Maskinbearbetare arbetar i regel i mekaniska och metallverkstäder eller som självständiga företagare. I yrket behöver man ha kunnande om bearbetningstekniker, arbetsmaskiner och material som ska användas samt precision, omsorgsfullhet och samarbetsförmåga, men också känna principerna för hållbar utveckling.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på kriterierna för yrkesskicklighet på kravnivån berömliga (B3) i de nationella examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen inom maskin- och metallbranschen samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. De viktigaste delområdena är NC-svarvning, NC-fräsning, CAD/CAM 2D-programmering och mätning i mekanisk verkstad.

Grenens styrgrupp 2017

Masi Järvinen, grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Lasse Tuominen, lajivastaava, Vexve Oy
Mikko Vepsäläinen, CAMCUT Oy
(22.10.)