602 Elektronik
, en individuell tävling

Grenansvarig

 

Olavi Lähteinen
Turun ammatti-instituutti
olavi.lahteinen@turku.fi
050 558 3471

taitaja_empty_photo-199x300

Jari Koskinen
Kouvolan seudun ammattioppilaitos
jari.koskinen@ksao.fi
040 526 7465

uppdaterad beskrivning av tävlingsgrenen 14.11.2016

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Elektronik finns överallt i dagens samhälle. Utan den skulle samhället inte fungera. Robotar, bilar, flygplan, jord- och skogsbruksmaskiner, bärbara kommunikationsmedel och hushållsmaskiner styrs och kontrolleras med hjälp av mikroprocessorer och program som är kärnan inom elektroniken. Denna helhet som baserar sig på mikrochips kallas för inbyggda system. Även industrins produktionsprocesser är ofta elektronikstyrda.

En elektronikmontör som avlagt studier/ kompetensområde med inriktning på elektronik kan utföra arbetsuppgifter inom testning, reparation och ibruktagande i anslutning till elektronikproduktion eller olika arbetsuppgifter inom planering, installation eller reparation som anknyter till olika inbäddade tillämpningar inom elektronikbranschen.

Noggrannare krav på kunnande när det gäller Mästare-tävlingen finns i studiehelheterna Yrkeselektronik och Inbäddade tillämpningar och projektarbeten i utbildningsprogrammet för elektronikmontör.

Till dessa praktiska kunskapsområden hör CAD-planering av prototyper inom elektronikindustrin, dimensionering av en småskalig elektronikprodukt, ibruktagande och programmering av programmiljö på något språk som används allmänt, samt att bygga en elektronisk anordning enligt IPC-standarden med de arbetsmetoder som används vid framställning av prototyper och under alla dessa processer komma ihåg elsäkerhet och arbetarskydd.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna är utformade för studerande som har avlagt de centrala delarna i examen på nivån berömliga (3). Tävlingsuppgifterna baserar sig på examensdelarna Yrkeselektronik och Inbäddade tillämpningar och projektarbeten. Det är möjligt att avlägga yrkesprov i samband med tävlingsuppgifterna.

Tävlingsuppgifterna innehåller:

– att bygga och planera mönsterkort för en elektronikprodukt
– att programmera och ta i bruk ett inbäddat system för en elektronikprodukt
– mätning och felsökning

Tävlingsuppgiften består av olika moduler som under tävlingens gång skapar en enhetlig apparat som kan vara t.ex.
– En robot
– En spelanordning
– En multimedia-anordning
– En apparat som på egen hand kan röra sig och styrs genom fjärrstyrning

Grenens styrgrupp 2017

Olavi Lähteinen, grenansvarig, Turun ammatti-instituutti
Jari Koskinen, vice grenansvarig, Kouvolan seudun ammattioppilaitos
Petri Luhtala, Koulutuskeskus Sedu
Tommi Sirén, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Esa Varemo, Opiskelija Tampereen teknillinen yliopisto
Niko Kinnunen, NK-proto
Antti Heino, Elfa Distrelec Oy
Tapio Pernu, VTT
Antti Vähälummukka, Kouvolan seudun ammattioppilaitos
(22.10.)