602- semifinal

Semifinalens tidpunkt och plats

pvm klo x.xx  plats, adress

Semifinalkoordinator

Tommi Siren

tommi.siren@tampere.fi,
tfn: 040 800 7884
Semifinalort: Tammerfors
Läroanstalt: Tredu, enheten ni Hervanta
Tidpunkt: 7.2.2016

Antal tävlande

 

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala

Semifinalen innehåller följande uppgifter:

Byggande och testning av en elektronikmodul

Programmering

Mätning och dokumentering av resultaten

I uppgiften att bygga testas den tävlandes förmåga att bygga en elektronisk anordning och få den i funktionsskick efter eventuella konstruktionsfel. Programmering utförs med ett programmeringskort som man har med sig. Kortets prestationskrav finns i anvisningen här nedanför. I mätningsuppgiften testas den tävlandes förmåga att utföra de vanligaste mätningarna i elektronik med en multimeter och ett oscilloskop och också hur väl den tävlande kan dokumentera mätresultaten i begriplig form.

Det egna programmeringskortets prestationskrav

Den tävlande tar med sig till semifinalen ett eget mikroprocessorkort med behövlig spänningskälla. Man kan själv tillverka processorkortet eller använda vilket som helst färdigt/kommersiellt processorkort. Processorkortet bör ha följande egenskaper:

4 tryckknappar

4 led

8 in- och utgångskopplingar

Till dessa in- och utgångskopplingar bör man kunna koppla en normal entrådig kopplingstråd. På bilderna exempel på kopplingsdon:

Bild 1. Mikrokortskoppling, alternativ 1 (skruvkoppling)

Bild 2 Mikrokortskoppling, alternativ 2

Modul 1

I denna uppgift bygger den tävlande ett elektronikkort till ett färdigt kretskort och testar det. Detta kort används inte i övriga moduler. I byggandet används vanliga verktyg i elektronikbranschen. I slutet finns en lista över behövliga verktyg.
Uppgiftskortet liknar mycket det kort som syns på bilden här nere

Kortet har bl.a.

 • ca 30 Led
 • IC-krets (PIC16F886)
 • regulator och några transistorer
 • normala dioder och motstånd

Kortet fungerar programmerat så att det via Led visar olika symboler (bl.a. ett hjärta)

Modul 2 Programmering, 35 p

I programmeringsuppgiften gör man ett program på C-språk, som styr ett separat elektronikkort. För att skapa programkoden kan man använda vilket programutvecklingsverktyg som helst, t.ex. FlowCode. Om man använder ett programmeringsverktyg som inte stöder någon behövlig egenskap, bör den tävlande själv infoga behövlig tilläggskod.

Programmeringsfunktioner:
Via det egna programmeringskortets åtta in- och utgångskopplingar styrs uppgiftskortet. Uppgiftskortet har bl.a. en bildskärmsenhet, till vilken man via dessa åtta in- och utgångskopplingar (I/O) kan göra en styrning. Kortet kan även ha andra manöverdon. Uppgiftskortet får sin bruksspänning via den tävlandes programmeringskort. Den tävlande bör ha en egen självständig spänningskälla för det egna kortet.

Oma virtalähde = Egen spänningskälla

Oma ohjelmoinitikortti = Eget programmeringskort

Näyttölaite = Bildskärmsenhet

Tehtäväkortti = Uppgiftskort

8 I/O:n väylä = 8 I/O serieport

Uppgiftskortet har en 8-polig skruvkoppling. Den tävlande bör förbereda sig på att det från det egna kortet går att koppla de 8 ovannämnda ledningarna till uppgiftskortet. Det har ingen betydelse vilken typ av kopplingsdon kortet har

Modul 3 Mätning och testning, 25 p

Det byggda kortet och styrprogrammet utgör en helhet, där man kan utföra noggrannare mätningar av funktionen. Mätningarna utförs med oscilloskop och multimeter.

I uppgiften kan följande mätningar ingå:

 • normala spänningsmätningar
 • mätningar av olika slags signalformer med oscilloskop
 • att spara mätresultaten i oscilloskopets minne och flytta över dem till en mätningsrapport som görs i Word.

 

Uppgifternas omfattning och tävlingstid

Tidtabell för semifinalen

6.2.2017 Måndag

Ankomst till tävlingsorten

 1. 16-18 Granskning av programmiljön och arbetspunkten samt verktygen

7.2.2017 Tisdag

 1. 9.00 Byggande och testning av elektronikmodul (skapande verksamhet och användning av verktyg)
 2. 11-12 Måltid
 3. 12.00 Programmering
 4. 14.00 Mätning och dokumentering av resultaten
 5. 16.00 Avslutning
 6. 16-17 Slutbedömning

Kriterier för bedömningen av tävlingsuppgiften

Totalpoängen är 100 p. Totalpoängen har delats in i följande moduler (bedömningsdelar) samt undermoduler, och senare preciseras ännu de egentliga föremålen för bedömning i den slutgiltiga uppgiftens bedömningsblankett. Tyngdpunkten i bedömningarna kan ändras 30 % i den slutliga uppgiften.

Bedömningsplan 2017

Komponenternas positionering, 8 p
Komponenternas lödning, 10 p
Testning och dokumentation, 7 p
Att hålla arbetsstället städat samt arbetssäkerhet, 5 p

Modul 2, Programmering, 35 p

Egna programmeringsmiljöns funktion och användning, 5 p
Programmeringsskeden, indelad i 5 delar, 6 p/del.

Modul 3, Mätning och dokumentering av resultaten 25 p

Mätningsresultat (75 %) och dokumentation (25 %).
Mätobjektens antal 4-5 st.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Bedömningen är objektiv.

Den tävlande ska ta med sig

Den tävlande har med sig ett mikroprocessorkort med all tillhörande dokumentation om elektronik och programmering.

Den tävlande ska även ta med sig följande utrustning:

 

bärbar dator (1 st)

lödstation (med en lödkolv) 1 st./tävlande (lödspetsarnas antal är inte begränsat)

blyfritt tenn

Personliga handverktyg

multimeter

personlig skyddsutrustning

miniräknare

Om den tävlandes läroinrättning inte har möjlighet att skicka med den tävlande all behövlig utrustning, bör man senast den 10.1.2017 ta kontakt med semifinalkoordinatorn för att få tillgång till allt. I den tävlandes egen bärbara dator bör alla planeringsverktyg, all elektronik och alla program vara installerade. Den tävlande svarar för att datorn fungerar under tävlingarna. Man får inte använda utomstående hjälp för datorproblem under tävlingarna. Den tävlande bör förbereda sig på att göra ändringar i planeringen samt tillägg i elektronik och programvara.

Exempeluppgift

Semifinaluppgiften 2016, som finns i Skills Finland rf:s uppgiftsbank, passar bäst som övningsexempel.

Tävlingsarrangören skaffar följande till tävlingsplatsen

Tävlingsarrangören reserverar ett arbetsbord med elanslutning åt varje tävlande