601- semifinal

Semifinalens tidpunkt och plats

pvm klo x.xx  plats, adress

Semifinalkoordinator

 

Antal tävlande

 

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala

innehåll

 

Modul 1

 

Modul 2

 

Modul 3

 

Modul 4

 

Uppgifternas omfattning och tävlingstid

 

Kriterier för bedömningen av tävlingsuppgiften

 

Beskrivning av bedömningens genomförande

 

Arbetsredskap och material som finns på tävlingsplatsen