503- Semifinal

Cateringkock

 

Semifinalens tidpunkt och plats

24-26.1.2017
Sasky Sastamalan koulutuskuntayhtymä , Ammattiopisto Tavastia,
Rasekon ammattiopisto,
Suupohjan ammatti-instituutti

Semifinalkoordinator

Annukka Halonen, Sastamalan koulutuskuntayhtymä,
annukka.halonen@sasky.fi, 044 755 4423

Begränsning av antal tävlande/läroanstalt

2 besättningar / campus

Uppgiftsbeskrivning

Ni arbetar i en personalmatsal som tillreder lunch. Kunderna i personalmatsalen består av personer i arbetsför ålder med olika nationalitet. Bland matgästerna finns personer som behöver specialdieter och vegetarianer finns bland kunderna vegetarisk mat. I samband med restaurangen finns ett delicafé därifrån kunderna kan köpa med sig t.ex. dagens lunchsallad. Er uppgift är att tillreda, finslipa och duka fram lunchmaten. Lunchen dukas fram på ett snyggt sätt i bestämda kärl. Ni ska också tillreda lunchsallad till delicaféet.

ProduktKorg

Meny:

Förrätt:

Puread palsternacksoppa, (Puread palsternacksoppa )

Batong (Batong)

Huvudrätt:

Små broilerköttfärslimpor (Små broilerköttfärslimpor)

Kornotto (Kornotto)

Ratatouille (Ratatouille)

Svartvinbärssmakande vitchokladmousse och granola (Svartvinbärssmakande vitchokladmousse och granola)

Vitrinprodukt i delicafé:

Lunchsallad (Lunchsallad)

Puread palsternacksoppa tillreds och serveras i en GN ½ -65mm form.
Små broilerköttfärslimpor tillreds och serveras i en GN 1/1-65mm form.
Kornotto tillreds och serveras i en GN 1/1-65mm form.

Ratatouille tillreds och serveras i en GN ½ -65mm form.

Svartvinbärssmakande vitchokladmousse och granola serveras i portionsskålar som semifinalarrangören tillhandahåller.

Lunchsalladsportionen serveras på tallrikar som semifinalarrangören tillhandahåller.

Planering och genomförande

 

 1. Omvandla recepten för det givna antalet kunder.
 2. Märk i med ett kryss i de recept som är lämpliga med tanke på specialdieter.
 3. Gör en arbetsplan och timing för recepten.
 4. Tillred lunchen och lunchsalladsportionerna. Förverkliga egenkontroll.
 5. Ställ fram fyra lunchsallads-, förrätts-, huvudrätts- och efterrättsportioner. Portionerna ska vara färdiga den tid som står i anvisningen.
 6. När alla portioner är färdiga hämtar tävlingsassistenterna portionerna och för dem till domarna för bedömning, tre portioner bedöms och den fjärde ska till presentationsbordet.
 7. De tävlande flyttar resten av maten för kylning på serveringsfaten. Det är sedan assistenterna som ansvarar för maten i enligheten med semifinalplatsernas anvisningar.
 8. Se till så att den egna arbetspunkten och att alla arbetsredskapen är rena, tid 20 minuter. Köket ska vara städat när arbetet avslutas.

 

 1. Anvisningar för de tävlande

 Gällande arbetsredskapen i cateringkockens arbete följer vi modellen för Mästare FM-tävlingen.

 • Studerande inom yrkesutbildningen som under tävlingsåret fyller max 21 år har rätt att delta i Mästare-tävlingen
 • Den tävlande ska bestyrka sin identitet (FPA-kortet är ok).
 • De tävlande ska ha egna miniräknare och anteckningsredskap.
 • Den tävlande använder arbetsdräkter som förutsätts för kockar enligt livsmedelslagen.  På arbetsdräkten får den tävlandes namn och läroanstalt samt eventuella samarbetspartners synas.
 • De tävlande får en bokstadsidentifikation som fästs på arbetsdräkten, även de tävlandes arbetspunkt identifieras genom denna bokstadsidentifikation.
 • De tävlande ska ha med sig egna knivar (kockkniv, sågtandad kniv, skalkniv, potatisskalare), digital våg (minst ett grams noggrannhet) måttsats samt temperaturmätare.
 • Förutom egna arbetsredskap kan de tävlande också ta med sig  dekorationstyllar och en kökstimer.
 • Det är förbjudet att använda egna små elektroniska arbetsredskap.
 • Det är förbjudet att använda mobiltelefon under tävlingen.

 

Följande finns på tävlingsplatsen

Arbetspunkt, skärbräden, städdukar, engångshandskar och avfallskärl för sortering av avfall reserveras åt alla tävlingspar. Dessutom finns de vanligaste små köksredskapen tillgängliga för användning.  De maskiner och apparater som används är sådana modeller som vanligtvis används i ett yrkesmässigt kök.

Semifinalarrangören kan ändra på tidtabellen enligt behov.  Till exempel så kan flera par påbörja arbetet samtidigt, om köksutrymmet möjliggör detta.  För varje tävlingspar reserveras 2,5 h för arbetet, under så jämställda förhållanden som möjligt.

 

TÄVLINGSASSISTENTEN

 • I semifinalen har varje tävlingspar en egen assistent.

Tävlingsassistentens uppgifter:

 • Ansvarar för att de råvaror som behövs i tävlingen hittas i köket.
 • Kontrollerar, före tävlingens början, att de tävlandes alla råvaror är färdiga, vägda och att arbetsredskapen är i skick. Om något fattas bör detta meddelas när man samlar ihop råvaror i korgarna/köken.  Om man i tävlingssituationen upptäcker brister, ska man genast berätta om det till tävlingsarrangören och till huvuddomaren.
 • Assistenten ansvarar för att de små arbetsredskap som behövs i tävlingen hittas i köket.
 • Tävlingsassistenten kontrollerar kökets skick innan tävlingarna börjar, sätter soppåsar i avfallskärlen, tar fram engångshandskar samt hämtar råvarukorgarna.
 • Ansvarar för att tävlingsparets avfall förs bort vid tävlingsdagens slut, när domaren har gett tillstånd till det.
 • Fungerar som guide för de tävlande. Förmedlar vid behov meddelanden från de tävlande till domarna.
 • Sköter om uppgifter som domarna särskilt anvisat honom/henne.

 

Tävlingsassistenten får INTE:

 

 • Tävlingsassistenten är en assisterande person, vars arbetsinsats inte får synas i den egentliga tävlingsprestationen.
 • Tävlingsassistenten får inte hjälpa tävlingsparet i rengöringen under arbetet
 • Tävlingsassistenten får inte ge råd eller på annat sätt vägleda tävlingsparet under tävlingens gång.

Vid oklara situationer frågar man råd av köksövervakaren eller enligt övervakarens instruktioner av domarna.

 

 1. BESKRIVNING AV BEDÖMNINGEN

Beskrivningen av bedömningen är en preliminär bedömningsram till vilken det kan komma ändringar före semifinalen.

 

Behärskande av arbetsprocessen                                                                      betoning 12 p

 • Behärskande av receptik
 • matematik
 • arbetsplan
 • tidtabell

Behärskandet av arbetsuppgifterna                                                                betoning 32 p

 • Kockens grundkunskaper
 • Förvaring av råvaror
 • Arbetspunktens organisation
 • Val av arbetsredskap
 • Seriearbete och hur logiskt arbetet framskrider
 • yrkesteknik
 • att följa anvisningar
 • ekonomiskt tänkande
 • behärskandet av maskiner och apparater
 • lönsamhet/ekonomi

Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet     betoning 15 poäng

 • personlig hygien
 • arbetsskede rengöring
 • temperaturer och prover
 • teorikunskaper

 

Nyckelkompetenser för livslångt lärande                                        betoning 13 poäng

 • samarbete
 • attityd och inre företagsamhet
 • arbetssäkerhet
 • välmående i arbetet

 

Framdukning och portionering av mat                                           betoning 14 poäng

 • menyhelheter och menyns olika delar

 

Matens smak och sammansättning                                                   betoning 14 poäng

 • menyhelheter och menyns olika delar

 

DOMARNA

 

 • I semifinalerna deltar 4-8 domare, varav 1 huvuddomare, minst 1 företrädare för lärarna och minst 1 företrädare för arbetslivet.
 • Domarna får tävlingsuppgifterna och bedömningsanvisningarna av semifinalens huvuddomare.
 • Semifinalens huvuddomare ska vara på plats under hela tävlingstiden och ska helst ha tidigare erfarenhet av domararbete i samband med Mästare-tävling.
 • Semifinalens huvuddomare leder bedömningen och kommer tillsammans med de andra domarna överens om arbetsfördelningen innan tävlingarna inleds.
 • Åtminstone en av domarna ska följa tävlingslagens arbete redan i samband med planeringsuppgiften.

 

Grenens domararbete baserar sig på Skills Finland r.f:s Mästare-regler.

 

 • Bedömningen är jämlik, saklig och rättvis
 • De tävlande får en uppbyggande feedback
 • Bedömningsstrukturen bygger på Mästare CIS-poängberäknings-systemet
 • Kopior av lagens planer tas åt domarna och originalen ges åt de tävlande före arbetet i köket påbörjas.
 • Domarna arbetar självständigt under tävlingens gång och ger poäng åt varje lag.
 • Efter detta räknar man ut ett poängmedeltal för poängtal som varje domare gett till de olika lagen.
 • Ifall två eller flera lag har samma poängmedeltal, jämförs de enskilda poängtal som lagen erhållit. Vid samma poängtal gör domarna en ny avvägning av poängen och då läggs störst vikt vid matens smak.