502 Restaurangkock
, en individuell tävling

Grenansvarig

KORHONEN ISMO

Ismo Korhonen
Stadin ammattiopisto
ismo.korhonen@edu.hel.fi
040 334 5704

IKÄHEIMO TANELI

Taneli Ikäheimo
Stadin ammattiopisto
taneli.ikaheimo@edu.hel.fi
040 334 5700

uppdaterad beskrivning av tävlingsgrenen 18.11.2016

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Under tävlingen arbetar restaurangkocken i matlagningsuppgifter i kök som baserar sig på olika affärsidéer.  En restaurangkock planerar, förbereder, tillverkar och ställer fram maträtter i enlighet med portionskorten.  Till de yrkesmässiga kraven för en restaurangkock hör också planering och genomförande av à la Carte-, fest- och temarätter. Förutom portionernas och menyhelheternas smak beaktar man även estetik och näringsinnehåll samt specialdieter och gastronomi.
Vid tillredningen av maträtterna beaktas hygien, hållbar utveckling, miljö och egenkontroll.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen, kompetensområdet för kock, med betoning på uppgifterna i restaurangkök.   Tävlingsuppgifterna planeras i nära samarbete med arbetslivet.  Uppgifterna baserar sig på arbetslivets krav.

Krav på kunnande

En restaurangkock kan tillreda välsmakande, mångsidig och hälsosam mat samt ta i beaktande kraven på finländsk matkultur, internationalism och gastronomi. En restaurangkock ska ha det praktiska handlag som behövs vid matlagning.  Vid tillverkningen av produkterna måste man ha företagsamhet, ekonomi, hygien, föränderliga situationer, hållbar utveckling och egenkontroll i åtanke. Dessutom krävs grundläggande kunskaper i det andra inhemska språket och i engelska.

Grenen för restaurangkock; grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen, kompetensområdet för matservice kock:

 • Att verka inom logi- och restaurangverksamhet
 • Tillredning av lunchrätter
 • Tillredning av mat i portioner
 • Snabbmatsservice
 • a la carte matlagning (i finalen)
 • Tillagning av beställnings- och festmat (i finalen)

Kunskapskrav för en framgångrik tävlande:

 • kan utarbeta och tolka menyer samt göra en arbetsplan över det egna arbetet
 • kan ta emot, lagra och förvara råvaror och andra tillbehör
 • hanterar och behandlar livsmedel som är förädlade i olika stadier
 • kan förbereda och tillreda lunch-, portions- och a la carte mat på ett hygieniskt och lönsamt sätt samt genom att använda olika matlagningsmetoder och tekniker
 • ställer fram portioner och menyhelheter med beaktande av kunderna
 • agerar kundorienterat i sitt arbete och ser på ett lönsamt och resultatrikt sätt till att produkterna har hög kvalitet, är säkra, hälsosamma och etiska.
 • kan samarbeta med andra
 • har problemlösnings- och anpassningsförmåga
 • har grundläggande kunskaper i finska och engelska
 • behärskar principerna för hållbar utveckling både teoretiskt och praktiskt under arbetets gång
 • kan använda Word och Excel-program

Grenens styrgrupp 2017

Ismo Korhonen, grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Taneli Ikäheimo, vice grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Marita Mäenpää, Koulutuskeskus Sedu
Juha Niemiö, Suomen keittiömestarit ry
Juha Rissanen, Suklaatäplä
Arto Oinonen, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Mikko Martikainen, Viking Line
Milla Visuri, Helsingin Kaupunki
Heli Hyvänen, Hok-Elanto
Risto Tepponen, Katuruokayhdistys ry
Merja Lahdenkauppi, Opetushallitus
(22.10.)