501 Konditor
, en individuell tävling

Grenansvarig

TOKOLA PAULIINA

Pauliina Tokola
Stadin ammattiopisto
pauliina.tokola@edu.hel.fi
040 334 0736

REPO MIIA

Miia Repo
Stadin ammattiopisto
miia.repo@edu.hel.fi
040 336 2284

uppdaterad beskrivning av tävlingsgrenen 14.11.2016

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En konditor planerar och tillverkar delikata, lockande och praktfulla konditoriprodukter utgående från kundens behov. En person som genomfört studier inom kompetensområdet för bageribranschen arbetar i t.ex. ett litet eller medelstort bageri, konditori, industibageri, butiksbageri, vid bakugn, café-konditori, storkök, restaurang samt catering-företag. Utgående från kundens behov tillverkar han/hon mat- och kaffebröd, konditoriprodukter, halvfabrikat och specialprodukter både för hand och i maskinell produktion.

Av en bagare-konditor förutsätts en mångsidig händighet, förmågan att tillämpa sina kunskaper, initiativförmåga, stresstålighet, samarbetsförmåga och kunskaper i interaktion.

Tävlingsuppgifterna i konditorgrenen baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i grundexamen. I grenen betonas tillverkning av olika konditoriprodukter och specialarbeten inom konditoribranschen. Uppgifterna utarbetas i ett nära och viktigt samarbete med arbetslivet – tävlingsuppgifterna baserar sig på arbetslivets krav. Vid tillverkningen av produkterna observeras beaktandet av hygien, hållbar utveckling, företagsamhet och egenkontroll. Tävlingsuppgifterna består av både på förhand givna uppgifter och av uppgifter som ges på plats. Tävlingsuppgiftena kan tillgodogöras i yrkesprov. Den tävlande kan i den egna läroanstalten anhålla om erkännande av kunnande på basis av det intyg hon/han erhållit.

Krav på kunnande

Den tävlande tillverkar praktfulla konditoriprodukter på ett mångsidigt sätt. Han/hon kan hantera råvaror på ett noggrant och ekonomiskt sätt. Han/hon kan planera det egna arbetet, tolka och anpassa givna anvisningar, utföra beräkningar gällande råvaror och det egna arbetet samt presentera och utvärdera det egna arbetet. Han/hon förstår konsekvenserna av det egna arbetet och hur det påverkar kvaliteten på produkterna och företagsverksamheten. Den tävlande beaktar traditioner, synliga trender och internationalism i planeringsskedet och vid tillverkningen av produkterna.

Den tävlande

 • Följer anvisningar gällande hygien, egenkontroll, arbetssäkerhet och kvalitet samt den lagstiftning som gäller livsmedelsbranschen
 • Planerar och organiserar det egna arbetet och kan göra ändringar i sin plan, tillämpa och lösa problemsituationer
 • Behärskar och hanterar produkternas råvaror i olika tillverkningsskeden; förutseende arbete, hantering av råvaror, tillverkning och förvaring av produkter och att avsluta det egna arbetet
 • Använder smidigt de arbetsredskap, -maskiner och apparater som behövs i arbetet
 • Behärskar hantverket i samband med tillverkningen av konditoriprodukter och vid tillverkningen av konditoribranschens specialprodukter
 • Bedömer kvaliteten på råvaror och produkter
 • Beaktar i tillverkningsskedet en produkts säljbarhet
 • Packar produkter för lagring, transport och försäljning
 • Använder metoder som sparar på miljön
 • Ser till att upprätthålla sin arbetsförmåga
 • Kan samarbeta med andra
 • Agerar i sitt arbete utgående från kundens behov, på ett uppmuntrande och framgångsrikt sätt, ombesörjer att de tillverkade produkterna uppfyller kvalitetskraven, säkerheten och estetiken
 • Utarbetar de rapporter som behövs i arbetet. Drar nytta av datateknik i samband med skriftliga meddelanden och beräkningar

Grenens styrgrupp 2017

Pauliina Tokola, grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Miia Repo, vice grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Jarmo Paukku, Koulutuskeskus Sedu
Pauliina Stewart, Hotel Kämp
Hanna Oinonen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Susanna Suhonen, Oy Fredr. Edv. Ekberg Ab
Joachim Wunsch, Finnbakels Oy
Eero Paulamäki, Oy Karl Fazer Ab
Markku Vengasaho, Saimaan ammattiopisto Sampo
Toni Rantala, Konditoria pH7 Oy
Outi Nieminen, koulutuskeskus Salpaus