501- Semifinal

Konditor

 

Semifinalens tidpunkt och plats

Stadin ammattiopisto
Prinsessantien toimipaikka
Prinsessantie 2 /Prinsessvägen 2
00820 Helsingfors

Onsdag 25.01.2017 kl. 8 – 16
Torsdag  26.01.2017 kl. 8 – 16

Semifinalkoordinatorer

Miia Repo   Pauliina Tokola
miia.repo@edu.hel.fi  pauliina.tokola@edu.hel.fi
040-3362284   040-3340736
Antal tävlande
I semifinalen kan två tävlande/ läroanstaltens verksamhetsställe delta.

Beskrivning av semifinaluppgiften och det centrala innehållet i uppgiftsmodulerna

Tävlingsuppgifterna i konditorgrenen baserar sig på läroplansbaserade grundexamen inom livsmedelsbranschen, kriterierna för kravnivån berömliga (3). I tävlingsuppgiften bedöms de tävlandes kunnande i konditorns arbetshantverk och behärskandet av arbetsprocessen samt användningen och behärskandet av råvarorna. I uppgifterna betonas behärskandet av arbetsprocesserna och metoderna, jämnheten på kvaliteten, mängden och storleken på de produkter som tillverkas i enlighet med anvisningarna, ett hygieniskt arbetssätt, företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet.

Vid infotillfället på morgonen kommer vi att gå igenom semifinaluppgiften samt bedömningen. Tävlingsledaren och semifinalkoordinatorerna öppnar officiellt semifinalen.

Semifinaluppgift för konditorgrenen

Modul 1

Tillverkning av tårtor
Den tävlande ska tillverka två (2) tårtor med glasyr enligt modell.
Anvisningar för tillverkning ges på tävlingsplatsen.
Tårtorna dekoreras och ges en sista finish i enlighet med givna anvisningar och med hjälp av den egna kreativiteten.
Alla råvaror finns på tävlingsplatsen.

Modul 2

Tillverkning av bakelser
Tillverka 20 st fyllda bakelser av petit-chouxmassa.
Minst tre st (3) petit-choux ska inte fyllas utan lämnas som de är.
Den tävlande kan antingen ta med ett eget recept på petit-chouxmassa eller använda det recept som tävlingsarrangörer har till förfogande.
De råvaror som finns på tävlingsplatsen ska användas till petit-chouxmassan. Det finns vatten, smör, vetemjöl, salt, ägg och socker. Inga andra ingredienser finns att använda till detta ändamål.
Modell, fyllning och de råvaror som ska användas till garnering/finish finns på tävlingsplatsen.

Modul 3

Petit fours
Tillverka med hjälp av din egen kreativitet 20 st petit fours, vikten på dessa ges på tävlingsplatsen.
Vid tillverkningen av produkterna ska man använda de råvaror, bottnar, fyllningar och/eller dekorationer som man använt i de andra modulerna (tillverkning av tårtor, tillverkning av bakelser).
Dessutom kan man också använda övriga råvaror som finns på tävlingsplatsen.
I denna modul betonas följande föremål för bedömning: hållbar utveckling, företagsamhet, arbetshälsa och arbetssäkerhet.

Tävlingens tidtabell

(ändringar är möjliga)

Det är möjligt att komma till tävlingsplatsen (Stadin ammattiopisto) först på tävlingsdagens morgon, tidigast kl 7. Vi kan tyvärr inte ta emot tävlande föregående dag med tanke på arbetssäkerheten (renovering).

7:00 – 7:45  De tävlande och tränarna anländer, anmälan
(den tävlande ska bestyrka sin identitet)
Man får bekanta sig med tävlingsutrymmena (assistenterna handleder i användningen av maskiner och apparater)
Kaffeservering

8:00  Tävlingsinfo (tränarna är med och lyssnar)

8:30 – 11:30  Tävlingstid

11:30 – 12:15  Lunch

12:15 – 15:15  Tävlingstid

15:30  Domarfeedback

Mellanmål serveras i närheten av tävlingsområdet. Tävlingsledaren meddelar när det är paus.

Eget program för tränarna kommer att arrangeras. Under dagen får tränarna lunch, kaffe och mellanmål.

Bedömningskriterier
Tävlingsuppgifterna bedöms på skalan 0-100p.

1. Tillverkning av tårtor max. 35 p
Behärskande av arbetsprocessen   10
Behärskande av arbetsmetoder   10
Hygien och egenkontroll    3
Behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet 10
(bl.a. kvalitetskrav, iakttagandet av givet tema)
Nyckelkompetenser för livslångt lärande   2

2. Tillverkning av bakelser max. 35 p
Behärskande av arbetsprocessen   10
Behärskande av arbetsmetoder   10
Hygien och egenkontroll    3
Behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet 10
(bl.a. kvalitetskrav, kreativitet)
Nyckelkompetenser för livslångt lärande   2

3. Petit fours max. 30 p
Behärskande av arbetsprocessen   7
Behärskande av arbetsmetoder   7
Hygien     2
Nyckelkompetenser för livslångt lärande   3
(bl.a. arbetssäkerhet, arbetshälsa)
Hållbar utveckling    5
Företagsamhet     6
(bl.a. ekonomiskt tänkande, kreativitet, produktens lämplighet för produktion)

I bedömningen används CIS-poängberäkningssystemet.

Om flera tävlande får samma slutpoäng avgörs ordningsföljden på de tävlande med de poäng som erhållits från modulerna i följande ordning:
1) Tillverkning av tårtor
2) Tillverkning av bakelser
3) Petit fours

Den tävlande tar med sig

• arbetskläder
• bordsvåg
• paletter
• två stycken släta utstickarformar med diametern 15 – 16 cm, höjd 5 cm
• temperaturmätare
• saxar
• stjärnspritsar (12mm)

De tävlande behöver inta ta med sig en egen köksmaskin av bordsmodell.

Alla tävlande får en egen arbetspunkt, de vanligaste maskinerna och apparaterna som används inom konditoribranschen, så som köksmaskiner, kavlingsmaskin, stickvagnsugn, arinaugn, diskmaskin, små arbetsredskap och råvaror.

Exempeluppgift

Om du vill kan du bekanta dig med gamla semifinaluppgifter via Skills Finlands uppgiftsbank.

https://www.dropbox.com/sh/nr55ckfsp9qi6jf/AADTIsd8PuNUJGVuh8OER234a/M%C3%A4stare?dl=0

 

Exempel, semifinaluppgift Mästare2014
Beskrivning av semifinaluppgifterna för grenen konditor
Uppgift 1.
Den tävlande ska tillverka två (2) likadana smörkrämstårtor med glasyr, spritsning och pikering enligt modellen. I arbetsutrymmet finns en bild av modelltårtan. Det finns även en genomskärningsbild av tårtan. Målvikten för den färdiga tårtan är 1 100 g inklusive dekorationer. Tårtbottnar (diameter ungefär 18 cm) samt råvaror för glasyr, fyllning och dekoration m.m. finns färdigt på tävlingsplatsen.

Uppgift 2.
Den tävlande ska tillverka småbrödsmassa för spritsning (ca 1 600 g/ tävlande). Den tävlande får instruktioner på tävlingsplatsen gällande råvaror och mängd. Tillverkningsmetoden får väljas fritt. Från den färdiga massan ska den tävlande sedan spritsa tre olika sorters småbröd enligt modeller. Mängden anges på tävlingsplatsen = färdigvikt (500 g/sort). Sorterna/modellerna finns till påseende på tävlingsplatserna. De tävlande ansvarar också för gräddningen av småbröden.

Uppgift 3.
Den tävlande ska göra två (2) handgjorda marsipandekorationer, med temat dop. Arbetsredskap för marsipan och utstickare är tillåtna. Andra färdiga stansar eller specialformar får inte användas. Dekorationen ska göras så att den passar ovan på smörkrämtårtan. Tårtan vägs med dekorationen ovanpå. Det är tillåtet att färga dekorationen som efterbehandling, t.ex. med spruta eller pensel. De material som används vid färgningen ska vara anpassade till livsmedelsanvändning. Ta med egna redskap och färger.
Tid för tillredning av produkterna är sammanlagt 6 timmar (3+3). Den tävlande bestämmer själv arbetsordningen.