410 Anläggning av grönområde
, en individuell tävling


Grenansvarig

Vasenius Thomas

Thomas Vasenius
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
thomas.vasenius@omnia.fi
043 824 4169

KROOK JENNI

Jenni Krook
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
jenni.krook@omnia.fi
043 820 0442

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Anläggning av grönområde är en teknisk yrkesbransch, inom vilken man använder många olika slags maskiner och anordningar. Även växtanvändning och växtkännedom har en viktig roll.  I tävlingsuppgiften kan det förekomma planteringar, stenläggning, trappor samt olika slags material inom anläggning av grönområden.

Krav på kunnande

Kravnivån baserar sig på nivån berömliga (3) i kompetensområdet i examensgrunderna.
I arbetsutförandet betonas det praktiska handlaget, måttnoggrannhet, planmässighet och hållbar utveckling.

Grenens styrgrupp 2017

Thomas Vasenius, grenansvarig, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Jenni Krook, vice grenansvarig, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Helena Tschokkinen, Espoon kaupunki
Jussi Häkkinen, Bitucomp Oy
Mikko Jaakkola, VYRA
Ari Peltola, Pohjois-Karjalan ammattiopisto

(22.10.)