408 Husbyggnad, murning och plattsättning
, en individuell tävling

Grenansvarig

Ruohonen Mika

Mika Ruohonen
Stadin ammattiopisto
mika.ruohonen@edu.hel.fi
040 675 3694

Vähäkuopus Kalle

Kalle Vähäkuopus
Stadin ammattiopisto
kalle.vahakuopus@edu.hel.fi
040 355 9156

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Muraryrket är ett av byggbranschens mest krävande och traditionella hantverksyrken. Murarna arbetar i olika byggföretag och som självständiga yrkesutövare. I yrket behöver man ha mångsidiga praktiska färdigheter, behärska olika arbetstekniker, ha planeringsförmåga och vara noggrann. En murare gör i huvudsak tegel- och blockmurningar för byggnadsgrunder samt murning av inner- och ytterväggar samt pelare. Även eldstäder muras av tegel.

Murarens arbete förutsätter planerings- och organiseringsförmåga samt noggrannhet och tålamod. I arbetet behövs förmåga att kunna anpassa sig till olika arbetssituationer samt till omväxlande förhållanden. En murare ska kunna arbeta självständigt men också i grupp.

Arbetsredskap som murare använder är murslev, hammare, gummiklubba, brukkälke, blandare för murbruk, vattenpass, snörslå osv. Vid förflyttning och lyft av tunga material används maskiner som hjälp.

I murarens arbetsuppgifter kan också rappnings- och plattsättningsarbeten ingå. Plattsättare monterar sten-, betong-, tegel- och keramikplattor på väggar, golv och utomhus. En plattsättare gör också ofta vattenisoleringsarbeten i våtutrymmen.

Det är viktigt att känna till och att följa arbetssäkerhetsbestämmelserna.

Tävlingen är en individuell tävling, men tävlingsarrangören ordnar med assistenter till de tävlande om uppgifterna förutsätter det.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på följande kriterier för kravnivån berömliga (3) i examensgrunderna för grundexamen inom byggnadsbranschen:

  • arbeten i stomskedet
  • grundläggningsarbeten
  • murning
  • plattsättning

Grenens styrgrupp 2017

Mika Ruohonen, grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Kalle Vähäkuopus, vice grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Jari Kiikka, Koulutuskeskus Sedu
Jukka Ruuskanen, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
Jouni Oravisjärvi, Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Ari Backlund, E. Vuorio Oy
Hannu Korhonen, Jyväskylän ammattiopisto
Hannu Toivanen, Etelä-Savon ammattiopisto
Jarmo Järvinen, Rakennusliitto
Lauri Pakkanen, Rakennusteollisuus