408- semifinal

Husbyggnad, murning och plattsättning

 

Semifinalens tidpunkt och plats

onsdag 25.1.2017 kl. 7.30-17.30
Ammattiopisto Tavastia
Asentajantie 8 – 10
13500 TAVASTEHUS

OCH

Onsdag 25.1.2017
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SAMI

 

Semifinalkoordinator

Jouni Oravisjärvi

jouni.oravisjarvi@kktavastia.fi
050 550 4049

 

Antal tävlande

 

Tävlingsuppgifternas konstruktion och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

 

 1. Tävlingens karaktär  Tävlingen är en individuell tävling, men vid behov har den tävlande tillgång till en assistent som tävlingsarrangören tillhandahåller.
 2. Mätningar  • att göra de mätningar som behövs i murningsarbete/plattsättningsarbete
 3. Murning/plattsättning enligt ritningar • murning/plattsättning av konstruktioner enligt plan
 4. Genomförande av murnings-/plattsättningsarbete • använder de vanligaste verktygen för murnings-/plattsättningsarbete • murningsarbetet görs utan murningsläkt
 5. Arbetssäkerhet  • använder personlig skyddsutrustning, beaktar arbetssäkerhetssynpunkter och upprätthåller arbetsförmågan

Semifinaluppgifterna publiceras på Skills Finlands webbplats efter tävlingen.

Bedömning av tävlingsuppgifterna

I alla tävlingsuppgifter utgår man från nivån berömliga 3 i examensgrunderna för grundexamen inom byggnadsbranschen. Domarna bedömer de tävlande genom att följa dem under arbetets gång samt genom att mäta de färdiga produkterna i enlighet med måttnoggrannhet och ritningar. Uppgiftshelheten bedöms på skalan 0 – 100 p (murning / plattsättning ca 50/50), varav den subjektiva bedömningen utgör 15 p. Bedömningen är främst objektiv, så som måttnoggrannhet, lodräthet, vågräthet samt ytornas jämnhet. Båda uppgifterna innehåller 8-12 st. mätpunkter. Poängavdrag görs för de delar som saknas (max 5p).

Den subjektiva bedömningens del är ca 15 % i båda uppgifterna. I dessa ingår bl.a. arbetssäkerhet, prydlighet, fogarnas jämnhet och det allmänna intrycket av slutresultatet. (Poängsättning för arbetssäkerhet 0-5 p).

Användning av skyddshandskar är nödvändigt endast i samband med blandningen av murbruk för plattsättning och vid utbredningen av murbruket.

Mätningen görs i huvudsak med de mätapparater som de tävlande har med sig.

 

Den tävlande tar med sig

Den tävlande ska bestyrka sin identitet (även FPA-kortet är ok).

Den tävlande ska ha med sig egen skyddsutrustning samt de vanligaste handverktygen som används inom murnings- och plattsättningsarbete.

 • egen skyddsutrustning
 • skyddsskor
 • arbetskläder
 • rullmåttband
 • vattenpass
 • murarsnöre
 • hammare
 • plattskärare
 • tegelskärare
 • fogsnören
 • murslev
 • verktyg för att sprida ut murbruk
 • handverktyg för kapning/skärning av plattor
 • verktyg för att blanda murbruk

Verktygen ska vara kommersiellt tillverkade och godkända med tanke på arbetssäkerheten.

Den tävlande tar med sig personlig klädsel för murare/plattsättare (hjälm, jacka, byxor, skyddsskor och handskar och annan dylik skyddsutrustning).

Den tävlande tar med sig handverktyg som behövs för murning/plattsättning (innehållande baljor, handvispar, svampar, fogsnören, tegel- och plattskärare, vattenpass och en passare med radie ca 350 mm).

OBS! Inga el- eller batteridrivna verktyg/maskiner är tillåtna, förutom sladdlös borrmaskin och visp för att blanda murbruk.

Domarkåren har rätt att begränsa viss användning av sådana verktyg som inte i förväg definierats, om verktyget innebär en orimlig fördel i förhållande till övriga tävlanden.

Inga på förhand förberedda schabloner får användas, med undantag av ett rätvinkligt underlag för plattsättningsuppgiften.

Tävlingsarrangören reserverar tegel, plattor och murbruk för varje tävlande. Murbruket finns färdigt att användas av de tävlande, de tävlande blandar själva murbruk för plattsättning.

På tävlingsplatsen

Tävlingsarrangören ansvarar för att det på tävlingsplatsen finns lämpliga arbetspunkter. Tävlingsarrangfören reserverar murbruk, tegel och plattor åt alla tävlande.

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som finns i Skills Finlands uppgiftsbank

https://www.dropbox.com/sh/nr55ckfsp9qi6jf/AADTIsd8PuNUJGVuh8OER234a/M%C3%A4stare?dl=0