407 Husbyggnad, timmermansarbete
, en individuell tävling


Grenansvarig

OHRANKÄMMEN SAKU

Saku Ohrankämmen
Stadin ammattiopisto
saku.ohrankammen@edu.hel.fi
040 334 5941

407_kirvestyot_juha_toivola

Juha Toivola
Stadin ammattiopisto
juha.toivola@edu.hel.fi
050 406 2815

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i examensgrunderna för grundexamen inom byggnadsbranschen.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på följande kriterier för kravnivån berömliga (3) i examensgrunderna för grundexamen inom byggnadsbranschen:

  • grundfärdigheter inom byggande
  • stomarbeten
  • husbyggnad
  • timmermansarbeten i grundläggnings- och stomskedet
  • avslutande arbeten inomhus

Grenens styrgrupp 2017

Saku Ohrankämmen, grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Juha Toivola, vice grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Markku Peltola, Koulutuskeskus Sedu
Olli Kosonen, Etelä-Savon ammattiopisto
Johan Lehtonen, Würth Oy
Miika Räätäri, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Kari Lehtinen, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
(22.10.)