406- semifinal

Elinstallation

 

Semifinalens tidpunkt och plats

 

 • Vecka 6, 8–9.2.2017 Ammattiopisto Tavastia, Tavastehus
 • Vecka 6, 8–9.2.2017 Kainuun ammattiopisto, Kajana
 • Vecka 6, 8-9-2-2017 Tampereen Seudun ammattiopisto, Tammerfors

Semifinalkoordinator

 

Antal tävlande: 2 tävlande /läroanstaltens verksamhetsort

Beskrivning av semifinaluppgiften

Från gruppcentralen i installationsområdet matas och installeras de belysnings-, uttags- och motordrifter som finns på planritningen. Apparaterna installeras med beaktande av elsäkerhetsbestämmelserna så att de efter den tillbudsstående tiden är klara att mätas och tas i bruk.

Installationerna görs endera som yt- eller infällda installationer och som ledningsvägar kan man använda rördragning, samt ellister eller kabelrännor. Kablarna fästs med spik- eller skruvfästen

Dokumenthelheten i semifinaluppgiften innehåller följande dokument:

 

 • arbetsbeskrivning
 • planritning
 • centralschema
 • funktionsbeskrivning

Totalt har 6h reserverats för genomförandet av den egentliga installationsuppgiften. I uppgiftsbeskrivningen kan det komma en 30 % förändring, som presenteras först i början av tävlingsdagen, då de slutgiltiga semifinaluppgifterna delas ut.

Semifinaluppgiften baserar sig på semifinaluppgifterna från år 2009 och 2015.

Semifinaalitehtävä 2015

Semifinaalitehtävä 2009

Material, maskiner, arbetsskeden och grenområde

Vid installationerna använder vi installationsutrustning från våra samarbetspartners UTU, Ensto och installationskablar från Draka.

Den tävlande tar med sig

Den tävlande tar med sig egen skyddsutrustning, lämpliga arbetskläder, handverktyg, rörbockningsverktyg, sladdlös borrmaskin samt de mätinstrument som en montör behöver.

Följande personlig skyddsutrustning ska tas med:

 • Skyddsglasögon
 • Hörselskydd
 • Skyddshjälm, ska användas
 • Skärskyddshandskar
 • Skyddsskor
 • låsningsanordningar och förbudsskyltar enligt SFS6002

Dessutom ska den tävlande ha med sig en egen ABB elmotor med dragavlastare färdigt installerade typ M2AA 071B-4 eller M2AA71B B3 0,37kW 1500, 3GAA072002-ASE eller motsvarande. I enlighet med hållbar utveckling och för att spara på kostnaderna är elmotorns och säkerhetsbrytarens typer samma som tidigare år.

Den medtagna motorns axel skall vara försedd med ett mekaniskt skydd. Sen när motorn tas ibruk. Får inte motorns roterande axel eller axelnskil orsaka arbetarskyddsrisker.   

Följande finns på tävlingsplatsen

För varje tävlande har tävlingsarrangören reserverat egna arbetsbord, skräpkorgar, installations- och fästtillbehör som behövs i installationen samt installationsutrustning, kablar och ledningar.

Som protokoll över ibruktagningsbesiktningen används ST-kartotekets protokoll ST 51.21.05. samt ST 51.21.06. De finns färdigt kopierade på tävlingsplatsen. På tävlingsplatsen finns också ST51.22-kort färdigt utprintade.

Tävlingsuppgiftens bedömning

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0 – 100p

 • Arbetssäkerhet och säkerhet vid elarbete, 14p
 • Ibruktagning, testning och funktion, 20p
 • Mått och utseende, 20p
 • Installation av anordningar och kabelvägar, 12p
 • Ledningsdragningar och anslutningar, 12p
 • Kundservice och dokumentering, 14p
 • Hållbar utveckling, företagsamhet och attityd, 8p

Alla domare bedömer arbetssäkerhet- och säkerhet vid elarbete, hållbar utveckling, företagsamhet och attityd. Övriga bedömningskriterier fördelas så att samma domare bedömer samma bedömningskriterier för alla tävlande (dvs. alla domare bedömer inte t.ex. installationsmått).

Gamla semifinaluppgifter finns på webbplatsen

www.skillsfinland.fi

https://www.dropbox.com/sh/nr55ckfsp9qi6jf/AADTIsd8PuNUJGVuh8OER234a/M%C3%A4stare?dl=0