405 Rörläggning
, en individuell tävling

Grenansvarig

405_putkiasennus_timo_lehtola

Timo Lehtola
Stadin ammattiopisto
timo.lehtola@edu.hel.fi
040 334 9198

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen baserar sig på kravnivån berömliga (3) i examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen inom husteknik, kompetensområdet för rörmontering. Den lämpligaste utbildningen för en tävlande som deltar i rörläggningsgrenen är grundexamen inom husteknik, kompetensområdet för rörmontering.

För de studerande som inlett sina studier enligt de nya examensgrunderna är den lämpligaste utbildningen utbildningsprogrammet i rörmontering med inriktningsalternativet för rörmontör eller värmeelementmontör. De som avlagt examen får i huvudsak arbetsuppgifter inom VS-installation eller -underhåll.

Krav på kunnande

Examens- och läroplansbaserade kriterier för rörmontering är grundkunskaper inom husteknik, VS-installation, svetsteknik samt mätnings-, reglerings- och automationsteknik.

Grenens styrgrupp 2017

Timo Lehtola, grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Sauli Jaara, Oulun seudun ammattiopisto
Juha Kaukola-Risku, Koulutuskeskus Sedu
Jari Niinimäki, Ksao aikuisopisto
Niko Räsänen, Rakennusliitto
Janne Kurvinen, Eurolämpö Oy
Petri Jyrinki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
(22.10.)