405- semifinal

Rörläggning

 

Semifinalens tidpunkt och plats

7-9.2.2017 kl. 8.30-16.00 (Anmälan kl 7.50)
Tampereen seudun ammattiopisto
Koivistontie 31, talotekniikan työsalit (arbetssalarna vid ”talotekniikka”)
33820 Tammersfors

Tisdag 7.2.2017 kl. 7.45-16.00, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Tampereen kaupunki, Espoon seudun koulutusyhtmä Omnia, Stadin ammattiopisto Helsin kaupungin opetusvirasto, Jyväskylän ammattiopisto Jyväskylän koulutusyhtymä, Huittisten ammatti- ja yritysopisto satamalan koulutusyhtymä. (13 tävlande)

Onsdag 8.2.2016 kl. 7.45-16.00, Koulutuskeskus Sedu Seinäjoen koulutusyhtymä Sedu, Vaasan ammattiopisto Vaasan kaupunki, Ylä-Savon ammattiopisto Ylä-Savon koulutusyhtymä, Nivalan ammattiopisto Jokilaaksojen koulutusyhtymä, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. (16 tävlande)

Torsdag 9.2.2017 kl. 7.45-16.00, Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy, Saimaan ammattiopisto, Sampo Etelä-Karjalan koulutusyhtymä, Kainuun ammattiopisto Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Ammattiopisto Lappia Kemi-Torniolaakson koulutusyhtymä Lappia, Luksia Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Länsi-Uudenmaan koulutusyhtymä, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Pohjoiskarjalan koulutusyhtymä, Lapin ammattiopisto Rovaniemen koulutusyhtymä, Savon ammatti- ja  aikuisopisto Savon koulutusyhtymä, Optima samkommun Optima samkommun. (15 tävlande)

Ingång via huvuddörren till ”talotekniikka”.

Semifinalkoordinator

Petri Jyrinki
petri.jyrinki@tampere.fi
040 868 7694

Antal tävlande

Till semifinalen anmälde sig 44 tävlande och semifinalen arrangeras under tre dagar.

Till finalen i Helsingfors kvalificerar sig de åtta bästa semifinalisterna.

Tävlingens tidtabell

7:50  Anmälan. Den tävlande ska bestyrka sin identitet i
samband med anmälan.
8:15  Info
8:45  Tävlingstid
11:30  Lunch
12:45  Tävling
15:45  Tävlingen avslutas
16:00  Avslutande info

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Som exempeluppgift används fjolårets semifinaluppgift. Den förra uppgiften finns i Skills uppgiftsbank.

https://www.dropbox.com/sh/nr55ckfsp9qi6jf/AAAinel93kmFa2NPFbl8sCowa/M%C3%A4stare/405%20R%C3%96RL%C3%84GGNING?dl=0

Huvuddomaren presenterar den slutgiltiga tävlingsuppgiften och noggrannare bedömningskriterier i samband med morgonens allmänna info.

Semifinaluppgiften är indelad i två delar. Modulerna består av svetsnings- och installationsarbete. Arbetstiden är densamma för båda uppgifterna. Måttnoggrannhet är +/- 2 mm.

 

SVETSNINGSARBETE:

I arbetet kapas de svarta DN23- och DN-25 rören enligt de givna måtten. I svetsningen används elektrodsvetsning med vilken den tävlande ska foga en stålskiva i ändan på ett rör samt svetsa en homogen fog i ett DN 32-rör.

Den tävlande ska med gassvetsning svetsa färdiga krökar och göra en stumsvets i DN 32-rör samt en förgrening DN32/DN25. Ordningsföljden och svetsläget är fritt.

Den tävlande ska fylla arbetet med vatten och om det uppstår läckage och det ännu återstår tid att arbeta får den tävlande reparera dessa, inga elektriska arbetsredskap får dock användas. Fogarna måste vara rengjorda från slagg. I arbetet används Kemppi 1500 eller motsvarande maskiner. Den tävlande får också använda egna svetsmaskiner (belysningsström eller 16A 3-fas). Varje tävlande ska ta med sig egna elektroder, trådar, skyddsutrustning och trebensstativ/tripod.

INSTALLATIONSARBETE:

I uppgiften används DN10 svarta rör och Cu12-rör. I arbetet ingår överkast och andra riktningsändringar som görs med hjälp av bockningsverktyg. Inga heta arbeten i samband med installationerna. Gängfogningar och pressringskopplingar används som fogmetoder. Installationsarbetet testas med 2 bar lufttryck. Arbetet installeras på en vägg med ljudisolerade hållare och fotskruvar. Måttnoggrannhet är +/- 2 mm. Arbetet baserar sig på tidigare års semifinaluppgifter.

Huvudsakliga bedömningskriterier

Måttnoggrannheten är enligt ritningarna +/- 2 mm (full poäng), +/- 2– 4 mm (hälften av poängen). Arbetet ska motsvara bilden och vara symmetriskt. Båda arbetena ska vara hållbara.

Maxpoängen för svetsningsarbetet är ca 40 poäng och installationsarbetet ca 60 poäng.

Beskrivning av bedömningens förverkligande

Två domare mäter svetsningarna och bedömer kvaliteten på fogarna samt granskar arbetets hållbarhet.

Två domare mäter arbetet och en gör anteckningar. De assisterande studerandena utför ett tryckprov med tryckluft.

Bedömningen avgörs utgående från poängställningen från tre dagar.

Om tävlande 8 och 9 hamnar på samma poäng avgörs den sista tävlingsplatsen på följande sätt:

  1. Poängen för installationsarbetet
  2. Utgående från tryckprovet, Installation/svetsning
  3. Utgående från poängen för elektrodsvetsningen

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde

Materialet har räknats upp tidigare, likaså arbetsskedena. I svetsningsarbetet har varje tävlande ett svetsbord och ett svetsbås eller motsvarande. I installationsarbetet har var och en tillräckligt med utrymme för arbetet och varje tävlande ska ta med ett arbetsbord med rörklämma och skruvbänk.

Den tävlande tar med följande

Vanliga handverktyg för en rörmontör samt tidigare nämnda arbetsbord och trebensstativ/tripod. I inget av arbetena tillåts på förhand tillverkade schabloner eller på förhand tillverkade installationshjälpmedel. Det är inte tillåtet att använda laserljus i arbetet. I båda arbetena måste de tävlande hela tiden använda säkerhetsskor och lämpliga solglasögon samt skyddshandskar.