404 Målning och tapetsering
, en individuell tävling


Grenansvarig

SAINIO HARRI

Harri Sainio
Stadin ammattiopisto
harri.sainio@edu.hel.fi
040 679 0488

HOLM MARKUS

Markus Holm
Stadin ammattiopisto
markus.holm@edu.hel.fi
040 334 9205

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsarbetet kräver vanliga kunskaper för en målare, så som nybyggnads-, reparations-, målnings- och fasadmålningskunskaper.
Ytor som ska målas kan vara t.ex. inre väggytor, innertak, golv, dörrar, fönsterkarmar, listar, möbler eller värmeelement. Arbetet kan också bestå av tapetsering eller målning av fasadbeklädnad och plåttak inklusive grundarbete. Den tävlande ska kunna utföra arbetet utgående från ritningar och arbetsbeskrivningar samt själv fatta beslut om en förnuftig arbetsordning.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i grunderna för yrkesinriktad grundexamen, kompetensprogrammet för ytbehandling inom byggbranschen, examensbenämning målare, och på arbetslivets krav på unga arbetstagare.

Krav på kunnande i examensgrunderna för examensbenämningen målare är bl.a.:

  • kunskaper i skydd, rengöring, förbehandling, slipning och primning vid målningsarbeten
  • kunskaper i att behandla fogarna i gipsskivor och andra skivor
  • kunskaper i att kitta, spackla och jämna olika slags underlag som ska behandlas
  • att behärska grundmålning, mellanstrykning och ytmålning både med handverktyg och med målarsprutor på olika underlag och ytor
  • att göra avgränsningar med handverktyg
  • att behärska fästning av väggbeläggningar som ska målas och av vanliga väggbeläggningar

Kunskapskrav för en framgångrik tävlande:
Den tävlande ska behärska de arbetsuppgifter som dagens målare utför som en arbetshelhet i sitt yrke. Hon/han ska kunna planera sitt dagliga arbete så att övergången från ett arbetsskede till ett annat sker smidigt och så att det inte uppstår onödiga avbrott som t.ex. kan höra ihop med torktider.

Den tävlande ska kunna utföra tävlingsuppgifterna utgående från skriftliga arbetsbeskrivningar och därtill hörande ritningar. Han/hon ska också kunna agera om det blir ändringar i planerna, till exempel om en kund önskar göra ändringar i färger eller material. Vid bedömningen av nivån på yrkesskickligheten beaktas snabbheten i arbetet, noggrannheten i avgränsningarna, ordningen och redan vid arbetsplatsen, ytornas kvalitet, iakttagande av arbetssäkerhet, yrkesmässigt utförande av arbetet och hållbar utveckling.

Grenens styrgrupp 2017

Harri Sainio, grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Markus Holm, vice grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Kirsti Salo, Turun Ammattiopistosäätiö
Taina Lähteenmäki, Rakennusliitto
Tarmo Hämäläinen, Tikkurila Oyj
Juha Periviita, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Timo Haapolahti, Koulutuskeskus Sedu
Yrjö Uurtimo, Kakskättä työpaja
Markku Partanen, Etelä-Savon ammattiopisto
Kari Koivunurmen, Rakennusliitto
(22.10.)