404- semifinal

Målning och tapetsering

 

Semifinalens tidpunkt och plats

09.02.2017

Tampereen seudun ammattiopisto TREDU
Hepolamminkatu 10 A-byggnaden (gymnastiksalen)
33720 Tampere

Parkering på gården vid Hepolamminkatu 9 (skyltar finns)

Semifinalkoordinator

Juha Periviita
0505287073
juha.periviita@tampere.fi

Antal tävlande

Till semifinalen har 32 tävlande anmält sig. De åtta bästa kvalificerar sig vidare till finalen.

Tävlingens tidtabell

8:00-8:30  Anmälan. Den tävlande ska bestyrka sin identitet och visa upp sitt arbetssäkerhetskort. Den tävlande lämnar i det på förhand ifyllda fotograferingstillståndet.
8.30-9.00  Allmän info åt tränare och tävlande. Kaffe.
9.00-11.30  Tävlingens del 1.
11.30-12.10  Lunch.
12.10-14.00  Tävlingens del 2.
14.00-14.15  Paus.
14.15-15.45  Tävlingens del 3.
15.45-16.00  Feedback och tävlingens avslutande.

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Beskrivning av uppgiftsmodulerna

En allmän beskrivning av bedömningens föremål och betoningar:
Spackling                        25p.
Skarvspackling             15p.
Tapetsering                   24p.
Väggarna målas färdigt         10p.
Utjämning                           8p.
Grundmålning av möbel     8p.
Ytmålning av möbel  10p.

 

Uppgiftsdel 1

Väggarna målas färdigt
Utjämning
Skarvspackling

Väggarna som ska målas är förbehandlade för att målas färdigt. Avgränsning görs i enlighet med RT 29-11111 . Arbetssätt och arbetsredskapen får väljas fritt. Arbetets slutresultat avgör. Den andra väggen målas färdigt (höjd 2600 mm). Utjämningen görs på en del av väggen som är avgränsad med lister. Storleken på området som ska utjämnas är 400mm x 1200mm.

I skarvspacklingsuppgiften ska den tävlande skarvspackla en stående skarv på gipsskiva och ett inner- eller ytterhörn. Höjden på skivan som ska spacklas är 2600mm.
Föremål för bedömning

Väggar målas färdigt 10p.
Avgränsningar                                      3p.
Målningsarbetets jämnhet                    2p.
Renhet                                                  2p.
Den målade ytans täckning                  3p.

Utjämning  8p.
Jämnhet 4p.
Utjämningens felfrihet                           4 p

Skarvspackling
Remsans vidhäftning                            4p.
Arbetets jämna kvalitet                          4p.
Spacklingsarbetets snygghet                4p.
Arbetssäkerhet/ergonomi                      3p.

Uppgiftsdel 2

Grundmålning med snickerigrundfärg
Spackling
Tapetsering
Grundmålning med snickerigrundfärg görs på avgränsat område 400mm x 1200 mm på vägg som är färdigt spacklad samt på avgränsande lister.
Spacklingsarbetet görs på väggytor som har nya, färdigt skarvspacklade gipskartongskivor. Väggarna som ska spacklas är 1100 x 2600 och 500 x 2600 och väggarna skapar ett innerhörn.

Tapetseringen görs med en fibertapet, limmet ska appliceras på väggen. Avgränsningar mot lister i enlighet med Ratu 73-0310, arbetsmetod 40.

Det som ska tapetseras är en målad kartonggipsskiva, höjden 2600 mm.

Tapetseringsarbetet görs främst i den tredje tävlingsdelen, men man får påbörja arbetet redan i del två om man vill. Anvisningar gällande tapetseringsarbetet ges under semifinalen.

Föremål för bedömning
Grundmålning med snickerigrundfärg 8 p:
Den målade ytans jämnhet 3p.
Avgränsningarnas snygghet 3p.
Ytans renhet   2p.

Spacklingsarbete 25 p:
Den spacklade ytans rakhet 3p.
Den spacklade ytans jämnhet 4p.
Hörnets snygghet och rakhet 4p.
Spacklingens tjocklek  4p.
Arbetsmiljöns snygghet  2p.
Arbetets yrkesmässighet 3p.
Arbetssäkerhet/ergonomi 5p

Tapetsering 24 p:
Grundens jämnhet  4p.
Rakhet   6p.
Fläckfrihet   4p.
Kant i kant   4p.
Skärningar   6p.

Uppgiftsdel 3

 

Tapetsering fortsätter
Grundmålning med snickeriytfärg
Tikkurila oyj uppgift
Tapetseringarbete, se punkt 2.

Grundmålning med snickeriytfärg görs på 400mm x 1200mm avgränsat område på vägg som tidigare blivit spacklad och grundmålad, till avgränsande lister.

Tikkurila oyj uppgiften ges i samband med semifinalen (behandling med en ny produkt).

Föremål för bedömning

Tapetsering se punkt 2.

Grundmålning med snickeriytfärg 10p.
Jämnhet/tjocklek                  1p.
Den målade ytans renhet  1p.
Glansens jämnhet   3p.
Nivån på slutfinishen på det färdiga arbetet  2p.
Den målade ytans täckning  3p.

Tikkurila oyj                ?p.          Meddelas i semifinalen                      ? p.

Kriterier för bedömningen av tävlingsuppgiften

Bedömningen görs kontinuerligt under hela tävlingsdagen och den egna arbetspunktens prydlighet, arbetssäkerhet en och vården/förvaringen av arbetsredskapen kommer också att bedömas.

De tävlande ska ta med sig följande

De tävlande ska ta med sig egna arbetsredskap och en arbetsbock. Egen skyddsutrustning, hjälp, skyddsskor, skyddsglasögon och varselkläder ska också tas med

 

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som finns i Skills Finlands uppgiftsbank

https://www.dropbox.com/sh/nr55ckfsp9qi6jf/AADTIsd8PuNUJGVuh8OER234a/M%C3%A4stare?dl=0