402 Ventilationsinstallation, en individuell tävling

Grenansvarig

Suominen Jari

Jari Suominen
Stadin ammattiopisto
jari.suominen@edu.hel.fi
050 401 3694

402_ilmastointiasennus_petri_heinila-1

Petri Heinilä
Stadin ammattiopisto
petri.heinila@edu.hel.fi
093 107 2265

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga 3 i den läroplansbaserade yrkesinriktade utbildningen för grundexamen.  Grenen bygger på specialiseringsstudier i ventilationsinstallation i grundexamen inom husteknik.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande ska:

 • känna till arbetssäkerhetsfrågor och även kunna beakta dem
 • kunna läsa ritningar för utförande av ventilationsinstallationer
 • ha kunskap om montering av byggskivor
 • kunna använda de vanligaste verktygen för en ventilationsmontör
 • känna till metoderna för bearbetning av tunna plåtar (enligt läroplanen från 2010)
 • behärska mätnings- och justeringstekniken för ventilation
 • känna till korrekta arbetsordningen
 • behärska enkla räkneoperationer i programmet Excel
 • ha kunskap om centrala aspekter inom företagsamhet
 • kunna centrala aspekter inom hållbar utveckling
 • känna till arbetsergonomi

Grenens styrgrupp 2017

Jari Suominen, grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Petri Heinilä, vice grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Pasi Kaislavuo, Koulutuskeskus Salpaus
Arto Martikkala, Koulutuskeskus Sedu
Jari Ketola, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
(22.10.)