402- semifinal

Semifinalens tidpunkt och plats

Torsdag 26.1.2017 Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Joensuu. Tulliportinkatu 3 B, 80100 JOENSUU

 

PROGRAM FÖR DAGEN

klo 8:00 – 8:20                     Anmälan

klo 8:30 – 8:50                     Allmän info till tävlande och följeslagare

klo 9:00 – 12:00                  Tävlingsuppgift 1

klo 12.00- 12.40                  Lunch i studeranderestaurangen

klo 12.45- 15:45                  Tävlingsuppgift 2

klo 15:50 – 16:00                Responsdiskussion om tävlingen under ledning av                                                                        huvuddomaren

Semifinalkoordinator

Jorma Käyhkö, Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Joensuu

jorma.kayhko@pkky.fi, t. 050 5306295

Beskrivning av semifinaluppgiften i ventilationsinstallation

Semifinalen består av två uppgifter: uppgift 1, tunnplåtsarbete och uppgift 2, installation av kanal.

Antal tävlande

3 tävlande / läroanstaltens verksamhetsort (individuell tävling)

Krav på kunnande

Kraven baseras på bedömningskriterierna för nivån berömliga 3 i de gällande examensgrunderna för grundexamen inom byggnadsbranschen, kompetensområdet för ventilationsmontering.

Uppgift 1. Tunnplåtsarbete (40p)

För uppgiften har totalt 3 timmar tid för arbetet reserverats. Idealtiden för att bli klar är 2 timmar 30 minuter, och den tiden ger fulla tidspoäng. Om arbetet är på hälft efter 3 timmars arbete avbryts arbetet i det skede som man då nått fram till.

 

ARBETSSÄKERHET

Vid skärning med gradsax bör man vara ytterst försiktig. De vassa plåtkanterna utgör en säkerhetsrisk i arbetet och de ska uppmärksammas i arbetsutförandet. Under hela den tid tunnplåtsdelen tillverkas ska den tävlande använda personlig skyddsutrustning.

 

ARBETSBESKRIVNING

Allmänt:

Plåtbockningsmaskinerna har ställts in för den ifrågavarande plåttjockleken.

Falsmåner vid falsning med den falsmaskin som används:

Pittsburgh – stor fals24 mm

liten fals 5 mm

hakfals 15 mm

 

Arbetsuppgiften innefattar:

Ett rektangulär del enligt ritningen. Den rektangulära delen kan vara en rektangulär krok, t-komponent eller ett –kast. Till den kan man genom nitning foga en rektangulär eller rund förgrening. Man kan behöva tillverka en botten till delen och fästa Z-lister (IT-lister). Delen tillverkas av 0,50 mm tjock varmförzinkad stålplåt. Vid tillverkning av delen får man förutom verktygen i verktygsbacken använda plåtbockningsmaskin, plåtrundningsmaskin, falsmaskin och gradsax. Det färdiga arbetet ska uppfylla de allmänna kvalitetskrav som ställs på en ventilationsdel.

Vid bedömningen uppmärksammas följande saker:

Arbetssäkerhet: 4 p

– ergonomiska arbetsställningar

– rätta arbetssäkra arbetsmetoder med olika maskiner

– användning av personlig skyddsutrustning

– beaktande av andra personer som finns på arbetsplatsen

Allmän bedömning, där man uppmärksammar: 11 p

– användning av handverktyg

– agerande på arbetsplatsen

– ekonomisk användning av material

– arbetets raskhet

Det färdiga arbetets slutresultat: 25 p

– falsning av den rektangulära delen

– den rektangulära delens mått

– Z-listernas (it-listernas) längder, installation, fastsättning

– utgångskomponentens installation och mått

– bottnens täthet och fastsättning

– tätningar

Beskrivning av bedömningens genomförande

Uppgift 1       Tunnplåtsarbete, 62 % objektivt

Uppgift 2       Installation av kanal 50 % objektivt

 

Uppgift 2. Installation av kanal (60p)

För uppgiften har totalt 3 timmar tid reserverats. Det finns en ritning över installationsarbetet och enligt den ska installationen göras.

ARBETSSÄKERHET

Kapning av kanaler sker med gnistfria arbetsmetoder. Under hela arbetstiden för installation av kanalen ska den tävlande använda personlig skyddsutrustning

ARBETSBESKRIVNING

Allmänt:

Momentet installation av kanal görs enligt ritningen på en vägg. Utgångskomponeterna har fästs på väggen på rätta platser enligt bilden. De vågräta och lodräta nollinjerna har märkts ut.  Efter installationsarbetet ska kanalen uppfylla de allmänna villkoren för en godkänd installation av kanaler.

Installationsarbetet omfattar följande helhet:

Upphängning av kanalsystemet med tillgängligt material på de ställen som ritningen visar. Installation av tillufts- och frånluftskanaler, installation av en renslucka som ska installeras i efterhand på ett bestämt ställe samt installation av tilluftsventil och frånluftsventil.

 

 

Vid bedömningen uppmärksammas följande saker:

Arbetssäkerhet: 8 p

– ergonomiska arbetsställningar

– rätta arbetssäkra arbetsmetoder

– användning av personlig skyddsutrustning

– beaktande av andra personer som finns på arbetsplatsen

Allmän bedömning, där man uppmärksammar:      22 p

 – användning av handverktyg

– agerande på arbetsplatsen

– ekonomisk användning av material

– arbetets raskhet

Det färdiga arbetets slutresultat: 30 p

– koppling av kanal och kanaldelar

– hur den färdiga kanalens mått överensstämmer med ritningarna

– utgångskomponenternas installation och mått

– rensluckans installation och placering

– hur lodräta kanalerna är

– installation av ventiler

Den tävlande ska ta med sig

Personlig skyddsutrustning:

Den tävlande ska ha med sig egen skyddsutrustning som krävs i branschen, (skyddsskor, hörselskydd, ögonskydd, skärskyddshandskar, skyddsdräkt och skyddshjälm).

 

Den tävlande ska ta med sig handverktyg för en ventilationsmontör.

Verktygsback för ventilationsmontör med bl.a. följande verktyg:

 • gängstångsklippare
 • slitssax
 • skarvsladd 5m
 • batteridriven borrmaskin (laddare och reservbatteri)
 • blockpress
 • falstång
 • borrskär 3,25 mm
 • passare (för papper och metall)
 • plåtslagarhammare
 • plåtsax
 • plåtböjningstång
 • järnsåg + reservblad
 • kniv
 • verktyg för att fästa fotskruv med M8-gänga
 • fasta nycklar 10 och 13
 • skruvmejslar
 • polygriptång
 • verktyg för ritsning
 • metersmått samt talmeter
 • vattenpass
 • vinkelhake
 • stållinjal
 • toleranstolk för ventilationsventil
 • anteckningsmaterial

På tävlingsplatsen behövs ingen personlig arbetsbänk.

 

På tävlingsplatsen finns följande

För varje tävlande reserverar tävlingsarrangören allt det material som behövs för tillverkning av tunnplåtsdelen och installationstillbehör för installation av kanal.

På tävlingsplatsen har man tillgång till allmänna verkstadsmaskiner.

Via denna länk hittar du gamla tävlingsuppgifter