401- semifinal

Möbelsnickare

 

Semifinalens tidpunkt och plats

Semifinalen arrangeras den 2.2.2017.

Grenchef Marko Varjos, Koulutuskeskus Salpaus,
marko.varjos@salpaus.fi. 050 384 3905
Semifinalkoordinator Ismo Pentinlehto, Tampereen seudun ammattiopisto, ismo.pentinlehto@tampere.fi, 040 801 2526

Tampereenseudun ammattiopisto Tredu, enheten vid Hepolamminkatu, E –byggnaden/ träavdelningen (puuosasto). Hepolamminkatu 10 33720 Tammerfors

JEDU, Kalajoen ammattiopisto, Kalajoki: Opintie 2, 85100 Kalajoki

Lukisa, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Vichtis: Ojakkalantie 6, 03100 Nummela

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SAMI, Nyslott: Pohjolankatu 4-6, 57201 Nyslott

1 Uppgiftens uppbyggnad ochuppgiftsmodulernas centrala innehåll

 Semifinalarbetet i grenen för möbelsnickare är att tillverka en produkt enligt givna instruktioner. Den tävlande ska göra en kapnota, därifrån storleken och mängden på det material som behövs framkommer. Efter detta fortsätter arbetet från en maskin till nästa, samtidigt som de olika arbetsskedena framskrider. Avslutningsvis gör den tävlande de sista finslipningarna, och sätter ihop sitt arbete. De tävlande ska tillverka en liten produkt för hemmet som uppfyller kravnivån berömliga för årskurs 2.

2 Uppgiftens omfattning och tidsåtgång


Det har reserverats 7 timmar för utförandet av uppgiften. I tiden ingår uppgiftsbeskrivning och lunch.

3 Huvudsakliga bedömningskriterier

Totala antalet poäng är 100 p. Dessa totalpoäng indelas i följande moduler:  

Objektivt mätbara komponenter 20 p

Fogar och konstruktioner 15 p

Behärskandet av maskiner och verktyg 15 p

Arbetssäkerhet 15 p

Kapnota 10 p

Materialanvändning och nya komponenter 5 p

Slutfinish och produktens funktionalitet 20 p

4 Beskrivning av bedömningens genomförande

Föremålen för bedömning preciseras mera noggrant i bedömningsblanketten.

Tre domare genomför bedömningen:

Tävlingsledaren representerar den läroanstalt som arrangerar semifinalen och bjuder in utomstående domare, t.ex. träbranschens lärare eller yrkesmän från andra läroanstalter eller arbetslivsrepresentanter. Tävlingsledaren och domarna kommer överens om vem som fungerar som huvuddomare.

5 Material, maskiner, arbetsskeden och grenområde

Förutom på förhand bearbetade råvaror har de tävlande också avdelningens maskiner och apparater till förfogande. Tillverkningen sker med på traditionella träbearbetningsmaskiner inom snickeribranschen. Arrangören bjuder på mellanmål och lunch åt tävlande och tränare.

6 Den tävlande tar med sig följande

Den tävlande ska ta med sig de vanligaste verktygen för snickare, arbetskläder och skyddsutrustning. 

Tävlingsmaterial: Alla tävlande tar med sig de material som finns nämnda i inbjudan.

Man kan också ta med sig de elverktyg man önskar, t.ex. sladdlös borrmaskin, handöverfräs med tillhörande bett utan fräsbord samt exenterslipmaskin med egen dammsugare. Andra eldrivna verktyg som tas med ska vara små och kunna användas för hand, t.ex. en handmaskin för fogning.

Den tävlande ska bestyrka sin identitet (FPA-kortet är ok)

7 Exempeluppgift och bedömning

Krav på kunnande

  • Förmåga att kunna läsa ritningar
  • Göra en delförteckning
  • Behärska konstruktioner
  • Behärska de vanligaste verktygen
  • Handverktyg och maskiner
  • De vanligaste maskinerna
  • arbetssäkerhet
  • Behärska de vanligaste metoderna inom träbearbetning
  • Grunderna för slutfinish av möbler
  • Sammansättning

Exempeluppgift i Skills Finlands uppgiftsbank.
https://www.dropbox.com/sh/nr55ckfsp9qi6jf/AAB1Nrkt7KDX40sYkjeVytfNa?dl=0

 

kuva-1-300x287