314- semifinal

Semifinalens tidpunkt och plats

9.2.2017 kl. 08-19 Pälkänevägen 20, 00510 Helsingfors

Semifinalkoordinator

pirkko.viskari@edu.hel.fi, tfn. 050 401 3705

Antal tävlande

27 tävlande har anmält sig

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala

I sin helhet består tävlingen av tre (3) självständiga moduler, som har genomförts i samarbete med olika aktörer inom säkerhetsbranschen.

Modul 1 Teoriprov gällande grunderna i väktarens arbete och grundkursen för väktare

Den tävlande deltar i ett teoriprov gällande grunderna i väktarens arbete samt grundkursen för väktare.

Modul 2 Användning av säkerhetssystem

Den tävlande deltar i en kundinstrueringssituation i användning av säkerhetssystem, med följande helheter som teman: kundbetjäning, interaktion och kommunikation, företagsamhet, hållbar utveckling samt användning av ett brottsanmälningssystem.

Uppgiften utförs med Jablotron 100-apparatur.

Modul 3 Kundbetjäning i säkerhetskontroll

I säkerhetskontrolluppgiften utförs personkontroll med hjälp av tekniska hjälpmedel. Det är tillåtet att använda annan teknik som man behärskar till stöd för de tekniska hjälpmedlen. Följande helheter utgör teman: Kundbetjäningsförmåga, interaktion och kommunikation, säkerhetskontrollverksamhet, arbetarskydd samt arbetshälsa.

 

Uppgifternas omfattning och tävlingstid

Den totala tiden för tävlingsuppgifterna är max nio timmar. Den totala tiden fördelas mellan modulerna 1,2 och 3.

Kriterier för bedömningen av tävlingsuppgiften

Vid bedömningen används en CIS import-blankett. Semifinaluppgiftens totala poäng är 100 poäng. Den har fördelats på följande moduler och på underavsnitt i dem.

Av bedömningskriterierna framgår en betoning på 5 % för Mästare-tävlingens obligatoriska teman (företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetarskydd). Bedömningskriterierna bygger på kriterierna för kravnivån berömliga (B3) i grundexamen inom säkerhetsbranschen.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Modul 1
Teoriprov gällande grunderna i väktarens arbete

och grundkursen för väktare 20 p.
Flervalsfrågor 8 p
Skriftliga frågor 12 p
Modul 2
Användning av ett brottsanmälningssystem 40 p.
Kundbetjäningsförmåga i instrueringssituationen angående brottsanmälningssystemet, företagsamhet och hållbar utveckling,

interaktion och kommunikation 15 p.

Användning av brottsanmälningsapparatur 25 p.

Modul 3
Kundbetjäning i säkerhetskontroll 40 p.
Kundbetjäningsförmåga i säkerhetskontrollsituationen, arbetarskydd, arbetshälsa, interaktion och kommunikation 15 p
Säkerhetskontrollverksamhet 25 p

I bedömningen deltar en huvuddomare samt 6 st domare, som är lärare i säkerhetsbranschen i läroanstalter samt samarbetspartner i säkerhetsbranschen.

Vid de praktiska verksamhetskontrollerna finns tre domare. Bedömningen genomförs som både en objektiv och en subjektiv bedömning. Det maximala poängantalet är 100 poäng, vid poängräkningen används CIS-poängräkningssystemet.

Arbetsredskap och material som finns på tävlingsplatsen

På semifinalplatsen finns de den utrustning som behövs för att utföra uppgifterna. Som tävlingsmiljö fungerar läroanstalten Stadin ammattiopisto. Semifinaltävlingen genomförs som en tävling med kontrollpunkter. I tävlingen deltar tre grupper. Grupperna kan inte se eller stå i kontakt med varandra under semifinaltävlingens gång. Det erbjuds möjlighet att inta lunch mellan kontrollerna, tävlingsarrangören ombesörjer lunchserveringen.

Den tävlande ska ta med sig

För den skriftliga uppgiften behövs anteckningsmaterial.