313 Ekonomiförvaltning
, en partävling

Grenansvarig

PYY JORMA

Jorma Pyy
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
jorma.pyy@businesscollege.fi
044 775 6343

LUUKINEN KARI

Kari Luukinen
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
kari.luukinen@businesscollege.fi
044 775 6387

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen baserar sig på målen och bedömningskriterierna för nivån berömliga (3) i grundexamen inom företagsekonomi, merkonom.
De yrkeskunniga inom ekonomiförvaltning utför olika slags uppgifter inom intern och extern redovisning. Till extern redovisning hör löpande bokföring för olika företagsformer, uppgörande av bokslut, uppgifter inom löneadministration samt skedena i direkt beskattning och beräkningen av den beskattningsbara inkomsten i en näringsverksamhet. I den interna redovisningen ingår delområdena budgetering, täckningsbidrags- och kostnadsberäkning samt finansieringsplanering för ett företag.
En yrkeskunnig inom ekonomiförvaltning ska kunna ifrågasätta saker, agera självständigt och ansvarsfullt samt beakta etiken som hör till yrket.

Krav på kunnande

En person som vill ha framgång i arbete inom ekonomiförvaltning ska vara noggrann, uthållig, logisk och analytisk. En sådan person ska också ha självständig omdömesförmåga vid utförande av de arbetsuppgifter man fått med givna anvisningar i olika organisationer.

Arbete inom ekonomiförvaltning innefattar både kundbetjänings- och sakkunnigarbete, där man ska kunna betjäna både interna och externa kunder. För detta behövs interaktions-, samarbets-, problemlösnings- och kommunikationsfärdigheter.  Yrkeskunnigheten förutsätter en förståelse av ekonomiförvaltningen som en integrerad helhet både beträffande den externa och den interna redovisningen.

Grenens styrgrupp 2017

Jorma Pyy, grenansvarig, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Kari Luukinen, vice grenansvarig, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Elisa Koukkari, Oulun seudun ammattiopisto
Timo Virenius, Jyväskylän ammattiopisto
Eila Hakola-Sippola, Koulutuskeskus Sedu
Antti Isomäki, Helmi Liiketalousopisto
Merja Vänttinen, Helsinki Business College Oy
Mikko Kurunsaari, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Harri Ruokokoski, HR-tilipalvelu Oy
(22.10.)