310 Företagsamhet
, en lagtävling i tremannalag

Grenansvarig

Kurkisuo Tuula

Tuula Kurkisuo
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
sattuula.kurkisuo@omnia.fi
046 851 3643

Lindgren Topi

Topi Lindgren
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
topi.lindgren@omnia.fi
040 126 4899

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I grenen företagsamhet ordnas en tre dagar lång innovativ tävling som förutsätter företagarmässiga arbetssätt och entreprenöriella kompetenser.

De studerande tävlar i tremannalag och utvecklar antingen ett företag som redan existerar eller grundar ett fiktivt företag för tävlingstiden.  Tävlingslaget utformar en lönsam affärsverksamhetsplan för sitt företag samt presenterar planen.  Dessutom kan deltagarna lösa uppdrag från andra företag.  Grupperna utför tävlingsuppgifterna genom att analysera och utveckla dessa företag.

Tävlingsuppgifterna beskriver verkliga situationer i företagsverksamheten, och representanter för företagslivet är med och presenterar och bedömer uppgifterna.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna i grenen Företagsamhet baserar sig på kravnivån Berömliga (3) i examensdelarna Planering av företagsverksamhet och Arbeta i ett företag i examensgrunderna för de yrkesinriktade grundexamina. Uppgifterna utarbetas i nära samarbete med företag, företagarorganisationer och andra aktörer som stöder företagsamhet.

Företagsamhetsgrenens kompetensområden:

 • produktifiering av det egna kunnandet och den egna kreativiteten till företagsverksamhet
 • utformning och presentation av företagets affärsverksamhetsplan
 • utveckling av företagets verksamhet

Kunskapskrav för en framgångrik tävlande är t.ex:

 • att som gruppmedlem agera på ett initiativrikt och ansvarsfullt sätt
 • att man har företagaranda, är innovativ och kreativ
 • problemlösningsförmåga
 • samarbetsförmåga
 • att man kan skapa nätverk
 • förhandlingsförmåga
 • att man är försäljnings- och serviceinriktad
 • kan starta ett företags verksamhet och arbeta i det grundade företaget
 • utvärdering av sin egen verksamhet och ett livslångt lärande.

Grenens styrgrupp 2017

Tuula Kurkisuo, grenansvarig, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Topi Lindgren, vice grenansvarig, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Tiina Jokela-Lyly, Koulutuskeskus Sedu
Jan Nigmann, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
Risto Alikoski, Sastamalan koulutuskuntayhtymä
Hely Westerholm, Dacum
Tero Rönkä, Ylä-Savon ammattiopisto
Taru Toivonen, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Mika Orenius, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
Teemu Vesalainen, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät
Mimmi Heiniö, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Päivi Korhonen, Laurea amk
Jaakko Mäkelä, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Tuija Laukkanen, Opetushallitus
Ilkka Gramen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Marjut Helvelahti, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä