309- semifinal

Hästskötsel

 

Semifinalens tidpunkt och plats

9.2.2017
Harjun Oppimiskeskus
Katariinankuja 19, 49980 Ravijoki

Semifinalkoordinator

Katri Korpi, Harjun oppimiskeskus
katri.korpi@harjunopk.fi, 044 088 7606

4.1 Semifinaluppgiftens uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll


Modul 1 Uppvisande av häst


Den tävlande har som uppgift att visa upp en häst enligt Finlands Hippos anvisningar för finnhästar och varmblodiga travare vid utställningar. Hästen behöver inte flätas. Hästen görs i ordning för utställningen parvis.


Modul 2 Rengöring av box


Den tävlande har som uppgift att rengöra den box som han eller hon blir tilldelad.


Modul 3 Att känna igen olika foder och bedöma kvaliteten på foder

Den tävlande har som uppgift att känna igen utgivna fodersorter och bedöma kvaliteten på foder.

Allmänt


I semifinaluppgiften om att uppvisa en häst görs hästen i ordning för utställningen parvis. Övriga uppgifter utförs individuellt.


Uppgiftens omfattning och tävlingstid


Uppgift 1: 1h.
Uppgift 2: 20 min.
Uppgift 3: 20 min.
Tävlingens helhetstid 7 h.

Kriterier för bedömningen av tävlingsuppgifterna


Tävlingsuppgifternas totalpoäng är 100 p. Totalpoängen har delats in i moduler (bedömningsdelar) samt undermoduler, och senare preciseras ännu de egentliga föremålen för bedömning i den slutgiltiga uppgiftens bedömningsblankett. Alla uppgifter bedöms i enlighet med kraven på yrkesskicklighet i läroplanen för grundexamen inom hästhushållning.


Semifinalarrangörerna gör ett förslag på poängsättning senast den 22.11.16.
Modul 1: Att visa upp en häst (inklusive arbetssäkerhet och företagsamhet)
• Förberedande av häst för utställning 0 – 5 p.
• Samarbetsförmåga i pararbetet 0 – 5 p.
• Hantering av hästen 0 – 8,5 p.
• Visning av rörelser 0 – 6 p.
• Visning av exteriörer 0 – 5,5 p.
• Eget uppträdande 0 – 6 p.
• Arbetssäkerhet 0 – 6 p.

Sammanlagt max 42 p.

Modul 2: Rengöring av box  (inklusive arbetshälsa och företagsamhet)
• Hästens avlägsnande från boxen 0 – 4 p.
• Avlägsnandet av spillning 0 – 5 p.
• Avlägsnandet av urin 0 – 5 p.
• Rengöring av mat- och vattenkärl 0 – 4 p.
• Mängden strö 0 – 4 p.
• Snabbhet 0 – 4 p.
• Arbetets slutresultat 0 – 4 p.
• Ergonomi 0 – 4 p.
• Arbetssäkerhet 0 – 4 p.
• Bedömning av hästens hälsotillstånd
Sammanlagt max 42 p.

Modul 3: Att känna igen olika foder och bedöma kvaliteten på foder (inklusive hållbar utveckling)
• Identifiering av givna fodersorter 0 – 6 p.
• Bedömning av fodrets kvalitet, användbarhet och vikt 0 – 10 p.

Sammanlagt max 16 p.

Totalt: 42 + 42 + 16 = 100 p.


Beskrivning av bedömningens genomförande

Modul 1 Att visa upp en häst, uppdelning subjektiv och objektiv bedömning

– Subjektiv 3,6 % (1,5p.) och objektiv 96,4% (40,5 p.)
Modul 2 Rengöring av box, uppdelning subjektiv och objektiv bedömning

– Objektiv 100% (42 p.)
Modul 3 Att känna igen foder och bedöma kvaliteten på foder, uppdelning subjektiv och objektiv bedömning

– Objektiv 100% (16 p.)

I bedömningen deltar tre domare.


Den tävlande tar med sig


Den tävlande tar med sig personlig utrustning som lämpar sig för hantering och skötsel av hästar (även hjälm och skyddsskor).


Exempeluppgift


Semifinaluppgiften från år 2016 finns i uppgiftsbanken.


Tävlingsarrangören skaffar följande till tävlingsplatsen


Semifinalen arrangeras i Harjun oppimiskeskus utrymmen och i stallmiljö. Tävlingsarrangören skaffar utrustning, redskap och material som behövs för uppvisning av häst och rengöring av box åt alla tävlande.

22.11.2016 Styrgruppen för hästskötsel godkänner semifinaluppgiften och poängsättningen.

Uppgifternas poängsättning i skilt dokument.