309 Hästskötsel
, en individuell tävling

Grenansvarig

Empty photo

Eeva Lehtonen
Hevosopisto
eeva.lehtonen@hevosopisto.fi

309_hevosenhoito_kaisa_kaho1

Kaisa Kähö
Hevosopisto
kaisa.kaho@hevosopisto.fi

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I tävlingen i hästskötsel utför de tävlande olika uppgifter för grundläggande skötsel av hästar. Uppgifternas baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i de nationella examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen.

Krav på kunnande

Den viktigaste uppgiften för en yrkeskunnig inom hästhushållning är att ha omsorg om hästarnas välbefinnande under olika förhållanden och användningssyften.  Hon/han känner till hästens artspecifika beteende. På basis av denna förmåga klarar hon/han av att hästspecifikt tillämpa sina kunskaper och färdigheter.
Förutom hästkunnandet har den yrkeskunniga inom hästbranschen färdigheter som behövs inom företagande och kundbetjäning. Hon/han är ansvarsfull, initiativrik, kvalitetsmedveten och har samarbetsförmåga.

En yrkeskunnig inom hästbranschen ska också vara en aktör som är kostnadsmedveten och har tillägnat sig principerna om en hållbar utveckling.  Hon/han planerar sitt arbete och beaktar arbetssäkerheten. Hon/han förstår vilken betydelse den egna hälsan och arbetsförmågan har för stallföretagets verksamhet.
Utöver branschens basfärdigheter har den som avlagt grundexamen specialiserat kunnande endera som hästskötare eller som ridinstruktör inom hästhushållningens olika sektorer.

Grenens styrgrupp 2017

Eeva Lehtonen, grenansvarig, Hevosopisto
Kaisa Kähö, vice grenansvarig, Hevosopisto
Katri Korpi, Harjun oppimiskeskus
Meija Lahtinen, Salpaus
Marianne Hyyrynen, kpedu
Satu Nasrelarab, YSAO
Marjatta Lähdekorpi, Hevosopisto
(22.10.)