307 Klädsömnad
, en individuell tävling

Grenansvarig

IHALAINEN NOORA

Noora Ihalainen
Stadin ammattiopisto
noora.h.ihalainen@edu.hel.fi
040 336 2287

OJALA KIRSI

Kirsi Ojala
Stadin ammattiopisto
kirsi.ojala@edu.hel.fi
040 334 5779

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

De som arbetar inom klädsömnadsbranschen ska ha praktiskt handlag, god gestaltningsförmåga, initiativrikedom, förmåga till logiskt tänkande och interaktionsfärdigheter. Vid en helhetsmässig tillverkning av kläder är det också viktigt att eftersträva användbara och högklassiga produkter och att ha öga för färger, former, stilar och trender. I tävlingsuppgifterna betonas tillverkningsprocessen för ett klädesplagg.

Krav på kunnande

Den tävlande kan tillverka mönster, skära till och tillverka produkter enligt arbetsbeskrivningar. Den tävlande kan planera, forma och passa in produkter eller delar av produkter enligt uppgiften. Den tävlande kan agera på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt och finslipa produkterna så de är färdiga för användning. Den tävlande kan betjäna kunderna på ett sakkunnigt sätt. Den tävlande känner till branschens grundläggande material och tillbehör samt de krav som dessa ställer i olika skeden av produktionsprocessen.

Den tävlande kan använda de vanligaste maskinerna och anordningarna på ett säkert och effektivt sätt. Den tävlande beaktar ergonomin och arbetssäkerheten i sitt arbete. Den tävlande beaktar principerna för företagsamhet, hållbar utveckling och arbetshälsa i sitt arbete.

Tävlingsuppgifternas kravnivå baserar sig på nivån berömliga (3) i examensgrunderna för grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen.

Grenens styrgrupp 2017

Noora Ihalainen, grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Kirsi Ojala, vice grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Katja Anttila, Stadin aikuisopisto
Ulla Åby, Koulutuskeskus Sedu
Päivi Kankaanpää, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Henna Holmberg, Kansallisooppera ja baletti
Heli Mäkinen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Pirjo Rosquist, TEAM liitto
Minna Taivassalo, Opetushallitus
(22.10.)