306 Rengöringsservice
, en individuell tävling

Grenansvarig

Rantanen Mervi

Mervi Rantanen
Keskuspuiston ammattiopisto
mervi.rantanen@keskuspuisto.fi
040 172 0587

Lehisto Rauni

Rauni Lehisto
Keskuspuiston ammattiopisto
rauni.lehisto@keskuspuisto.fi
040 560 0743

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En lokalvårdare och en hemvårdare producerar olika slags tjänster inom hemarbets-, rengörings- eller fastighetsservicebranschen. De som har avlagt examen kan utföra underhålls- och grundstädningsuppgifter i olika slags lokaler. Beroende på examen har hon/han färdigheter att producera bl.a. kostservice och textilvårdstjänster samt tjänster som går ut på att assistera kunden i olika slags miljöer.  Han eller hon kan kombinera rengöringsservice med andra serviceuppgifter i enlighet med serviceavtalet.

Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras i yrkesprov. Den studerande/tävlande kan i den egna läroanstalten anhålla om erkännande av kunnande på basis av det intyg hon/han erhållit

Krav på kunnande

Tävlingen är avsedd för alla som studerar för grundexamen inom hemarbets- och rengöringsservice samt för grundexamen i fastighetsservice, utbildningsprogrammet för lokalvård. Tävlingsuppgifterna och bedömningskriterierna baserar sig på kriterierna för yrkesskicklighet på kravnivån berömliga (3) i de nämnda examina.

Grenens styrgrupp 2017

Mervi Rantanen, grenansvarig, Keskuspuiston ammattiopisto
Rauni Lehisto, vice grenansvarig, Keskuspuiston ammattiopisto
Elli Velling, ISS Palvelut Oy
Tiia Brax, Kiinteistötyönantajat ry
Minna Kyllinen, RTK-palvelut Oy
Merja Sirkka, KiiltoClean OY
Satu Lind, Tampereen palvelualan ammattiopisto
Janne Suntio, Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima
Päivi Vuorihuhta, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
(22.10.)