306- semifinal

Rengöringsservice

 

Semifinalens tidpunkt och plats

1.2.2017 kl. 8.00- 17.00

Semifinalplats:
Tampereen palvelualan ammattiopisto, Tammerfors

Semifinalikoordinator

Satu Lind
Ammatillinen erityisopettaja, puhdistuspalvelut
Tampereen talouskouluyhdistys ry.
Tampereen palvelualan ammattiopisto
Koulukatu 18, 33200 Tammerfors
satu.lind@sasky.fi
tel: 044 774 5033

Antal tävlande
Inga begränsningar.

1.Semifinaluppgifter för rengöringsservice

Tävlingsuppgifter:
”Igenkänningsuppgift”
”Underhållsstädning av utrymme, den anställda är närvarande ”
” Grundstädning av lodrät yta”

Tävlingsuppgifterna genomförs individuellt.

Ändringar i tävlingsuppgiften
En eventuell ändring i tävlingsuppgiften på 30 % meddelas alla tävlande i samband med att semifinalen startar.
Den tävlande tar med sig
Den tävlande ska bestyrka sin identitet (FPA-kortet är ok).
Den tävlande ska vara född år 1996 eller senare.
Den tävlande använder egna arbetskläder och arbetsskor.
Det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller andra mobila apparater i samband med tävlingen.
Följande finns på tävlingsplatsen
På tävlingsplatsen finns tävlingspunkterna och städcentraler.

2. Bedömning av tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0 – 100p
Som grund används de obligatoriska delarna i den nationella läroplanen för grundexamen inom hemarbets- och rengöringsservice:
Hemvårdare: underhållsstädning, måltids- och kaffebjudningsservice, assisterande av klienter, grundstädning och klädvårdsservice i hemmet och kostservice i hemmet.
Lokalvårdare: underhållsstädning, måltids- och kaffebjudningsservice, grundstädning och  lokalservice.

3. Krav på yrkesskicklighet

Uppgift 1
”Identifieringsuppgift”  20 p

Uppgift 2
”Underhållsstädning av utrymme, den anställda är närvarande ”
1. Behärskande av arbetsprocessen 25 p
2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material 5 p
3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet 5 p
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande 5 p

Uppgift 3
”Grundstädning av lodrät yta” (40p.)
1. Behärskande av arbetsprocessen 25 p
2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material 5 p
3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet 5 p
4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande 5 p

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som finns i uppgiftsbanken på webbplatsen

www.skillsfinland.fi

https://www.dropbox.com/sh/nr55ckfsp9qi6jf/AADTIsd8PuNUJGVuh8OER234a/M%C3%A4stare?dl=0