305- semifinal

Närvårdare

 

Semifinal

7.2.2017,
klockan 7.30-16.00

Semifinalorter

• St Michel Etelä-Savon ammattiopisto
Otavankatu 4
50100 Mikkeli
Semifinalarrangörer:

Eijakaarina Yliranta Eijakaarina.Yliranta@esedu.fi tel. 044-711 5716
Tarja Pajunen Tarja.Pajunen@esedu.fi  tel. 044 7115639
Maija Seppänen Maija.Seppanen@esedu.fi tel. 044 711 5825

• Vasa  Vamia
Krutkällarvägen 2 65100 Vasa
Semifinalarrangörer:

Heidi Mannström heidi.mannstrom@edu.vaasa.fi tel. 040 584 80 83
Satu Rönnlöf satu.ronnlof@edu.vaasa.fi tel. 040 189 9534

Semifinalkoordinator och kontaktuppgifter:

Mari Salmi Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
mari.salmi@tampere.fi tel. 0400 276 064

Beskrivning av semifinalen och bedömningsgrunder

 

Uppgift 1, 30 poäng

Tidsåtgång 1h

En mångsidig uppgift där kunnande inom bl.a. följande områden bedöms:

  • läkemedelsbehandling
  • branschens terminologi
  • kroppens normala funktioner och uppbyggnad
  • identifiering av hjälpmedel
  • näring, renhållning och/eller klädvård

Uppgift 2, 30 poäng

Tidsåtgång 1 h

En funktionell uppgift där den tävlandes kunnande inom vård och omsorg bedöms. Klienten är en person som lider av hjärtsvikt. Verksamhetsomgivningen är inom hemvården.

Uppgift 3, 30 poäng

Tidsåtgång 1,5 h

Observation och kartläggning av vårdbehovet för ett handikappat barn som vårdas hemma.

En skriftlig uppgift. Bedömning av den tävlandes kunnande inom följande områden:

  • observation av ett handikappat barn som vårdas hemma
  • kartläggning av vårdbehovet

Baseras på videon ”Marikan päivä – Marikas dag”.

Länk: YouTube: Marikan päivä , svensk text

Uppgift 4, 10 poäng

Tidsåtgång 0,5 h

Första hjälpen uppgift.

En funktionell uppgift där den tävlandes kunskaper i första hjälpen i enlighet med EA1-kravnivån bedöms.

I uppgiften bedöms också företagsamhet, hållbar utveckling, välbefinnande i arbete och arbetssäkerhet.

Tävlingsuppgiftens bedömningskriterier

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0-100 p (30 p + 30 p + 30 p + 10 p). Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på den läroplansbaserade utbildningens kravnivån för vitsordet ”berömliga 3” för yrkesinriktad grundexamen (för överensstämmande delar i examensgrunderna från 2015). Bedömningen av yrkesskickligheten baserar sig på bedömningskriterierna för bedömning av yrkesprov. I tävlingen fäster man uppmärksamhet vid följande del-områden: Stöd för utveckling och handledning, vård och omsorg samt stöd för rehabilitering.

Individuell tävling

Tävlingen är individuell. I tävlingen kan en deltagare/ verksamhets ort inom läroanstalten delta. Motiveringar till orsak att övergå till individuell tävling är: • läroanstalternas minskade resurser • motsvarigheten gällande yrkesproven som också genomförs individuellt • motsvarigheten gällande arbetslivets kunskapskrav att kunna fatta beslut med stöd av multidisciplinära team • modet att delta i internationella tävlingar

Tävlingsarrangören ansvarar för att följande finns på tävlingsplatsen

Tävlingsarrangören ansvarar för alla redskap och allt material som behövs i uppgifterna hämtas till tävlingsplatsen

Den tävlande ska ha med sig

Den tävlande ska ha namnskylt och arbetsskor. Dessutom ska de tävlande ta i beaktande allmän prydlighet och lämplig klädsel.

Mer info

Gamla semifinaluppgifter finns på adressen www.skillsfinland.fi

https://www.dropbox.com/sh/nr55ckfsp9qi6jf/AADTIsd8PuNUJGVuh8OER234a/M%C3%A4stare?dl=0