304 Floristik
, en individuell tävling

Grenansvarig

KARVONEN PETRA

Petra Karvonen
Keuda, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
petra.karvonen@keuda.fi
050 415 0875

Teija-Tengvall

Teija Tengvall
Keuda, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
teija.tengvall@keuda.fi
050 386 0900

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsuppgifterna i blomsterbinderi baserar sig på målsättningarna för examensdelarna Kundbetjäning och arbete i en blomster- och trädgårdshandel samt Utförande av blomsterbinderihelheter, som ingår i utbildningsprogrammet för blomster- och trädgårdshandel inom grundexamen i trädgårdsskötsel. Kravnivån baserar sig på nivån berömliga (3) i examensgrunderna.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande ska kunna välja binderimaterialet i enlighet med form- och färglära samt enligt kundens önskemål. Den tävlande ska på ett ändamålsenligt sätt kunna hantera och hålla binderimaterial i gott skick samt kunna ställa fram material och binderiarbeten på ett säljande sätt.
Den tävlande ska självständigt och snabbt kunna binda binderiarbeten som saluförs i en blomsteraffär och främja rutiner som är hållbara och upprätthåller arbetsförmågan. Han/hon ska kunna prissätta, presentera och sälja produkter. Den tävlande ska också, både för hand och med hjälp av datateknik, kunna skapa informationsmaterial som behövs i kundbetjäningen, underhålla och packa in binderiarbeten samt hålla arbetspunkten ren och snygg.  Han/hon förstår betydelsen av samarbete och interaktion i sitt arbete samt agerar utgående från kundens behov.

Grenens styrgrupp 2017

Petra Karvonen, grenansvarig, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Teija Tengvall, vice grenansvarig, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Anne Friman, Sastamalan koulutuskuntayhtymä
Anne Halminen, Sastamalan koulutuskuntayhtymä
Anna Salomaa, HOK-elanto kukkasitomo
Minna Penttala, Suomen kukkakauppiasliitto
Tiina Räihä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Tuija Etula, Tmi Tuija Etula
Saija Sitolahti, Järvenpää Kukkatalo
Kati Gummerus, Jämsän ammattiopisto
Heli Ketola, Järviseudun ammatti-instituutti, Alajärvi
Kirsi Vesalainen, Ammattiopisto Livia
Minna Tolvanen, Hautaustoimisto ja Kukkakauppa Tolvainen: Lappeenranta
(22.10.)