302- semifinal

Frisering

 

Semifinalens tidpunkt och plats

Onsdag 8.2.2017 kl. 7.45-19.00
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Verksamhetsenheten på Santalahdentie
Santalahdentie 10
33230 Tammerfors

Semifinalkoordinator

Johanna Ojamäki, johanna.ojamaki@tampere.fi, 040 8016 792

Beskrivning av semifinaluppgiften

Semifinaluppgiften består av två delar där de tävlande visar upp sina färdigheter i frisörens yrkesskicklighet.  Tävlingen genomförs individuellt. Tävlingsarbetet görs enligt en modellbild och modellarbetet offentliggörs först på tävlingsdagen. Modellarbetena finns väl synliga på en central plats på tävlingsområdet och dessutom får de tävlande bilder av tävlingsarbetet till förfogande på sin egen arbetsplats. I semifinalen används Goldwells produkter.

För genomförandet av tävlingsarbetena ansvarar Karoliina Tolvi, guld vid Mästare 2015 samt Taiju Koivula, Finlands representant i EuroSkills 2016.
Upphovsmakarna har fått anvisningar om genomförandet av tävlingsarbetet, vilket ska hjälpa dem i planeringen och genomförandet av lyckade modellarbeten.
I friseringsarbetet görs en kamning av långt hår enligt modellen. Tävlingstiden är två (2) timmar. Tävlingshuvud är Pivot Point, Ingrid, produktnummer 120860. Det är tillåtet att använda hårnät i tävlingsarbetet men användning av hårvalk är förbjudet. Det är förbjudet att använda sax.

I friseringsarbetet görs en trendig helhet för män enligt modellen. I arbetet ingår klippning, färgbehandling och kamning. Tävlingstiden är tre (3) timmar. Tävlingshuvud är Pivot Point, Zachary, produktnummer 126900. Det är förbjudet att använda hårklippningsmaskin för tävlingsarbetet.

Bedömning av semifinaluppgiften

Tävlingsuppgiften bedöms enligt skalan 0–100 p.

Kamning av långt hår 47 p. (objektiv bedömning)
• hur väl kamningsriktningarna/-mönstren är utförda enligt modellen 16 p.

*

* hur väl kamningsriktningarna/-mönstren är utförda enligt modellen 16 p.

* följer modellen 4 p./sida

* följer nästan modellen 3 p.

* avviker från modellen 2 p.

* avviker märkbart från modellen 1 p.

* halvfärdig, spegelbild 0 p.

* hur väl formen följer modellen16 p.

* följer modellen 4 p./sida

* följer nästan modellen 3 p.

* avviker från modellen 2 p.

* avviker märkbart från modellen 1 p.

* halvfärdig, spegelbild 0 p.

* hur väl ytans renhet följer modellen 12 p.

* följer modellen, följer nästan modellen 3 p./sida

* avviker från modellen 2 p.

* avviker märkbart från modellen 1 p.

* halvfärdig, spegelbild 0 p.

* domarnas tyngdpunkt 3 p.

* följer modellen 3 p./sida

* följer nästan modellen 2 p.

* avviker från modellen 1 p.

* avviker märkbart från modellen 0 p.

Trendig helhet för män 48 p. (objektiv bedömning)

• hur väl klippningen är utförd enligt modellen16 p.
 följer modellen 4 p./sida
 följer nästan modellen 3 p.
 avviker från modellen 2 p.
 avviker märkbart från modellen 1 p.
 halvfärdig, spegelbild 0 p.
• hur väl färgningen är utförd enligt modellen 16 p.
 följer modellen 4 p./sida
 följer nästan modellen 3 p.
 avviker från modellen 2 p.
 avviker märkbart från modellen 1 p.
 halvfärdig, spegelbild 0 p.
• kamning/finish enligt modellen 16 p.
 följer modellen 4 p./sida
 följer nästan modellen 3 p.
 avviker från modellen 2 p.
 avviker märkbart från modellen 1 p.
 halvfärdig, spegelbild 0 p.
Beaktande av företagsamhet, hållbar utveckling, välmående på arbetet och arbetssäkerhet 5 p. (objektiv bedömning)
• använder skyddshandskar, arbetsdräkt och skyddsförkläde 1 p.
• användningen av färger är ekonomisk 1 p.
• uppför sig sakligt gentemot andra 1 p.
• följer reglerna 1 p.
• färgen har spridits ut i håret på ett professionellt sätt 1 p.
När resultaten från semifinalen offentliggörs och det finns tävlande som har fått samma antal poäng, avgör följande bedömningskriterier de tävlandes placering, enligt följande ordningsföljd:
1) Poängen för trendig helhet för män
2) Poängen för hur väl färgningen är utförd inom trendig helhet för män
3) Poängen för hur väl klippningen är utförd inom trendig helhet för män

Beskrivning av hur bedömningen ska genomföras

Det slutliga resultatet för kamning av långt hår och trendig helhet för män avgörs av sex (6) proffs inom branschen: lärarrepresentanter och arbetslivsrepresentanter. Domarna som avgör det slutliga resultatet påbörjar sitt arbete först när tävlingsarbetena är klara. Domarna ser inte de studerande arbeta och bedömningen sker anonymt.

När det gäller kamningen av långt hår avgör domarna tillsammans bedömningspunkten ”Domarnas tyngdpunkt 3 p.” först efter att tävlingstiden för kamning av långt hår har börjat och arbetet presenteras offentligt.

Förutom detta bedöms inom trendig helhet för män också områdena företagsamhet, hållbar utveckling, välmående på arbetet och arbetssäkerhet, vilka utgör sammanlagt 5% av bedömningen. På varje tävlingsutrymme finns det två domare som följer med de tävlandes arbete medan trendig helhet för män pågår. Under kamning av långt hår bedöms inte områdena företagsamhet, hållbar utveckling, välmående på arbetet och delarna som gäller arbetssäkerhet.

 

Du kan träna i förväg med gamla semifinaluppgifter som du hittar på

www.skillsfinland.fi.

https://www.dropbox.com/sh/nr55ckfsp9qi6jf/AADTIsd8PuNUJGVuh8OER234a/M%C3%A4stare?dl=0

 

Anvisningar för de tävlande

Modellarbetena finns på en central men avgränsad plats på tävlingsområdet. Det är förbjudet att gå innanför avspärrningen och modellarbetet får inte vidröras. På tävlingsplatsen har varje tävlande egna bilder av tävlingsarbetet till förfogande. De tävlande ska avgöra färgen på tävlingsarbetet med hjälp av blicken. Att jämföra färgtofsar och färgkartor med modellarbetet är förbjudet. Varje tävlande gör en närmare bedömning av färgen utgående från modellbilderna som finns till förfogande. Den slutliga färgnyansen kontrolleras i oklara fall utgående från modellarbetet. Längden på håret i tävlingsarbetet avgörs med hjälp av blicken. Det är förbjudet att göra en konkret mätning av modellarbetet med hjälp av en linjal eller ett annat verktyg. Varje tävlande gör en närmare bedömning av längden utgående från modellbilderna som finns till förfogande. Det är förbjudet att ställa det egna tävlingsarbetet bredvid modellarbetet. Det är dock tillåtet att göra egna anteckningar på modellbilden.

De tävlande FÅR INTE ha med sig egna skriftliga anteckningar ELLER färgkartor med hårtofsar. På tävlingsplatsen används endast färgtillverkarens färger och färgkarta. De tävlande får ha med sig den egna färgtillverkarens färgkarta. (Produkterna ska användas med tanke på kunden, till exempel ska skumtoning sköljas bort ur håret.)

För att skydda tävlingshuvudet ska de sedvanliga säkerhetsanvisningarna för kunder iakttas. Som skydd får man inte använda plast som täcker ansiktet och varken tejp eller nålar får fästas på ANSIKTET. Tävlingshuvudets axlar och hals får skyddas. Alla skyddskrämer, produkter och metoder är tillåtna men ansiktet får inte skyddas eller täckas på den del av ansiktet som på bilden är innanför den röda linjen.

harjoituskuva

Om de tävlande så vill kan de göra märken på huden med t.ex. en kajalpenna men spåren ska torkas bort före bedömningen.

Färgskålen och mängden färg som är kvar ska de tävlande själva visa för domaren innan de tvättar ur färgskålen. De tävlande ansvarar själva för att domaren får se innehållet i skålen innan den tvättas ur. Under 20 g färg får lämna över i skålen och mängden färgrester kan vid behov vägas. Färgskålen får inte täckas med handskar eller andra tillbehör. Om färgskålen inte visas upp för domaren förlorar den tävlande poäng för punkten ”anvädningen av färg är ekonomisk”.
De tävlande ska använda skyddshandskar alltid när de använder färgprodukter, t.ex. när de blandar till färgen och när de färgar håret. Handskarna ska också användas vid klippning om det samtidigt finns färg som verkar i håret inne i t.ex. folie.
I semifinalen används Goldwells produkter. Användning av andra tillverkares produkter är förbjudet. Om de tävlande har en produkt med tejp över etiketten kommer produkten att samlas in av arrangören.
Om det inte finns något hår på den tävlandes övningshuvud ska tävlingsövervakaren meddelas om detta. Övningshuvudena kontrolleras i förväg men om problem uppstår kommer de att beaktas i bedömningen.
Diskussioner om arbetet är förbjudna under tävlingen. Om de tävlande behöver gå på wc ska detta meddelas till tävlingsövervakaren och assistenten guidar den studerande dit.
De tävlande får inte avlägsna sig från tävlingsplatsen före tävlingstidens slut. När tävlingstiden är slut ska även arbetet avslutas och håret på tävlingsarbetet får inte längre vidröras.

De tävlande ska ha med sig

De tävlande måste intyga sin identitet (FPA-kortet är gångbart)
Deltagarna i semifinalen ska ha med sig följande personliga arbetsredskap:
• egna personliga arbetsredskap (saxar, rakkniv, kammar, borstar, sprayflaska o.s.v.)
• fön, formningsjärn o.d.
• en fotställning för övningshuvudet (det finns även möjlighet att använda arrangörens fotställning för övningshuvudet)
• färgkoppar och penslar
• smygnålar, hårnålar, gummisnoddar o.d.
• arbetskläder (arbetsskjortan fås av arrangören) och arbetsskor
• skyddsprodukter för övningshuvudets ”hud”
• färgkartor för eget bruk
• egna StyleSign-friseringsprodukter (om du vill)
• flaskorna får inte tejapas åter men de får namnmärkas
• du får ta med en egen färgkopp men färgerna måste vara Goldwells och från det tilldelade färgsortimentet.
5.2 Tävlingsarrangören skaffar till tävlingsplatsen

På tävlingsplatsen finns följande Goldwellprodukter:
• produkter för styling och finish: StyleSign-serien
• tvätt- och vårdprodukter: Dualsenses-serien
• färger och oxidationsmedel: Topchic, Colorance, Elumen, Colorance Soft Color, SilkLift, Oxycur Platin
• färgnings- och blekningsprodukterna innehåller oxidationsmedel och övriga produkter som behövs tillsammans med färg.

På tävlingsplatsen finns följande tillbehör tillgängliga för användning:

• folie, plastfilm, handskar, vadd, skyddsdukar
• färgförkläde
• färgkappa
• arbetsskjorta
• vid själva tävlingen finns det vid behov också färgkartor
• varje tävlande har en arbetsvagn till sitt förfogande
• varje tävlande har en arbetsstol till sitt förfogande.
De tävlande ska själva komma ihåg belysningens betydelse/belysningen. Övningshuvudet kan flyttas lite för att färgen ska kunna definieras.
Arrangören har två typer av fotställningar för övningshuvuden men de tävlande kan också ta med en egen fotställning för övningshuvuden.

harjoitusjalka
Domare

Det slutliga resultatet för kamning av långt hår och trendig helhet för män avgörs av:

Jari Kytömäki, Kao Finland Oy
Päivi Palviainen, Kao Finland Oy
Kati Metso, Parturi-kampaamo Freshair
Tanja Kotiniitty, New Hairstore Nokia
Irina Kosonen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Riina Sunila, Sastamalan seudun koulutuskuntayhtymä

Scendomarna är:

Seija Siitonen, Hyria koulutus
Kati Hasunen, Åbo yrkesinstitut
Pia Kiikeri, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Sskky
Liisa Hoffren-Suhonen, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda
Pirjo Saarinen, Etelä-Savon ammattiopisto, Esedu
Kirsi Jämsä, Jokilaakson Koulutuskuntayhtymä
Om det råder oklarhet i bedömningen ska den alltid avgöras till den studerandes fördel.

På tävlingsområdet finns det en ansvarig lärare som vid behov ger anvisningar om de praktiska arrangemangen samt övervakar att tävlingsreglerna följs. På tävlingsområdet finns det studerandeassistenter som hjälper de tävlande med att bland annat hålla övningshuvudet under tvätt eller sopa upp hår från golvet. Varken den ansvariga läraren eller studerandeassistenten ska hjälpa de tävlande med tävlingsuppgifterna.

Övrigt att beakta under semifinaldagen

De tävlande ska klä sig i sina egna arbetskläder som består av arbetsskor, prydliga svarta byxor och Goldwells donerade tröja med 3/4-ärm. Den som vill kan ha på sig en långärmad bomullströja under men inga andra logor får synas på kläderna. Arbetsskorna ska vara officiella arbetsskor.  Crocs-skor är tillåtna. Färgningsförklädet ska vara ett Goldwell-färgförkläde som de tävlande får i samband med anmälan.
Mobiltelefoner och andra värdeföremål måste lämnas till vårdnadshavarna under hela dagen. Det är förbjudet att använda apparater för musiklyssning. För de tävlandes övriga saker finns det ett övervakat förvaringsutrymme. De tävlande och vårdnadshavarna får träffa varandra under lunchrasten.
De tävlande får under dagen ett varmt mål mat och mellanmål. Ta med er övriga mål som behövs.
Rökning är inte tillåten under tävlingsdagen.

Yrkesprov

De studerande kan om de så vill göra tävlingsarbetena som en del av yrkesprovet. Det är möjligt att få ett separat yrkesprovsbetyg på tävlingsprestationen om man ber om detta på förhand och via e-post till semifinalkoordinatorn senast 10.01.2017. Varje lärare ansvarar för den studerandes yrkesprovs- eller delyrkesprovsprestation och ser till att den avlagda arbetsprovshelheten motsvarar den egna läroanstaltens yrkesprovskriterier och anvisningar. Tävlingsarbetena är prestationer på nivån B3. Läraren från den egna läroanstalten ska diskutera bedömningen med den studerande och berättar vad vitsordet utgörs av.

De egna tävlingshuvudena får tas med när dagen är slut. Om de tävlande är tvungna att åka hem innan domarna har avslutat sitt arbete får ett tävlingshuvud som håller på att bedömas inte tas med. Om de tävlande eller vårdnadshavarna vill att tävlingshuvudena ska skickas till skolan i efterhand ska den tävlandes vårdnadshavare fylla i ett postförskottsformulär. Postförskottsformulär fås från arrangören.