301 Kundbetjäning och försäljning
, en individuell tävling

Grenansvarig

RYYMIN RAIJA

Raija Ryymin
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
raija.ryymin@businesscollege.fi
044 775 6382

TIKKANEN TERO

Tero Tikkanen
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
tero.tikkanen@businesscollege.fi
045 672 5779

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen baserar sig på målen och bedömningskriterierna för grundexamen inom företagsekonomi, merkonom. Tävlingsuppgifterna mäter kunnande inom kundbetjäning på nivån berömliga (3).  Till uppgifterna inom kundbetjäning och försäljning hör olika kundbetjäningssituationer.

Krav på kunnande

Den tävlande ska kunna kartlägga kundens behov och på ett lönsamt sätt sälja produkter som motsvarar kundens behov samt betjäna kunderna på ett kundinriktat sätt.  I tävlingen ska den tävlande kunna ta hand om varuexponeringen och iordningställandet av varorna för försäljning samt kunna använda kassan omsorgsfullt.  Dessutom ska den tävlande kunna ta hand om reklamationsärenden.
Den tävlande ska klara av kundbetjäningssituationer på det andra inhemska språket samt på ett främmande språk (engelska).  Den tävlande arbetar på ett företagsamt sätt, ekonomiskt och kvalitativt, välorganiserat och initiativrikt samt utför arbetet med korrekta maskiner och apparater med tanke på arbetssäkerheten och hållbar utveckling.

Grenens styrgrupp 2017

Raija Ryymin, grenansvarig, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Tero Tikkanen, vice grenansvarig, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Katri Pahkakangas, Koulutuskeskus Sedu
Tiina Mätäsjärvi, Sastamalan koulutuskuntayhtymä
Suulemi Veija, Sastamalan koulutuskuntayhtymä
Mari Halmetoja, HOK-Elanto
Minnastiina Miettinen, HOK-Elanto
Kenneth Lindström, PAM
Jukka Nylander, Würth Oy
(22.10.)