208- Semifinal

Semifinalens tidpunkt och plats

8.2.2017, kl. 10:00 – 18:30
Stadin ammattiopiston Muotoilijankadun toimipaikka:
Designergatan 3, 00560 Helsingfors
Info: Markku Luotonen
tfn: +358043349177

Och

8.2.2017, kl. 10:00 – 18:30
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu:
Lammenkatu 18, 83500 OUTOKUMPU
Info: Olli-Matti Rautiainen
tfn: +358504380662

Semifinalkoordinator

Markku Luotonen
0403349177
markku.luotonen@edu.hel.fi

Antal tävlande

10 tävlingspar

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala

Under tävlingstiden planerar och förverkligar laget ett digitalt spel utifrån en konceptplan och uppgiftsbeskrivningen av en prototyp som spelas. De tävlande ska i sitt arbete beakta innehållsmässiga mål och tekniska krav som uppställts för produktionen, målgruppens särdrag och användarerfarenhet. Spelproduktion är en är en branschövergripande gren som av tävlingslaget kräver kunskaper i speldesign, programmering och spelgrafik.

Tävlingen är en partävling.

Exempeluppgift

Design a Space Invaders type arcade game concept for 7 to 10 year old children. Try to include educational elements in your game concept and make the design visually suitable for the target group. Bring something new to the genre and feel free to experiment with visual styles and game play.

Create materials for your game concept presentation and save all the files to the designated folder.

Your presentation materials should include original concept art and playable prototype that demonstrates the key game mechanics. Build a PowerPoint or a Keynote presentation that is understandable without the verbal presentation. Presentation should include at least game concept, key features, unique selling point and target audience.

-Your playable prototype should be a Mac OS X Standalone build.
-Do not use any purchased or otherwise acquired assets in your game.
-Internet access is restricted and cellphones are banned during the competition.
-Using Unity help is allowed.

Uppgifternas omfattning och tävlingstid

De tävlande har 8 timmar tid på sig att utföra tävlingsuppgifterna, inkluderande uppgiftsbeskrivning.
För de tävlande ordnas lunchpaus.

Kriterier för bedömningen av tävlingsuppgiften

Bedömningens delområden och delområdenas procentuella andel av bedömningen:

Work organization and management, 10%
Concept Art , 25%
The build of the prototype, 30%
Game design, 25%
Pitch deck, 10%

Beskrivning av bedömningens genomförande

Båda tävlingsplatserna har en domarkår bestående av fyra domare.

Arbetsredskap och material som finns på tävlingsplatsen

På tävlingsplatsen i Helsingfors: Mac OS X –miljö, Unity, Adobe Photoshop, Blender, Maya, Powerpoint, Wacoms ritplattor.

På tävlingsplatsen i Outokumpu: Windows-miljö, Unity, Adobe Photoshop, 3DSMax, Maya, Blender, Motionbuilder, ZBrush, Substance painter och designer, Powerpoint, Wacoms ritplattor.

Den tävlande ska ta med sig

Den tävlande kan ta med sig anteckningsmaterial.