206 Produktion av webbsidor
, en individuell tävling

Grenansvarig

206_verkkosivujentuottaminen_markku_ruonavaara1-217x300

Markku Ruonavaara
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
markku.ruonavaara@businesscollege.fi
044 775 6396

Konttinen Juha

Juha Konttinen
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
juha.konttinen@businesscollege.fi
040 730 6004

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Produktion av webbsidor är en mångsidig gren som kräver konstnärlig kreativitet av de tävlande, och förmåga att göra webbplatser som är trevliga att använda och tekniskt fungerar. Den tävlande bör väl känna till de olika skedena i processen med att producera webbsidor.

Krav på kunnande

 • Tävlingsdeltagaren ska kunna skapa en noggrann uppfattning om kunden, webbplatsens informationsinnehåll och tjänster, användarmålgruppen samt den centrala verksamhetsidén.
 • Den tävlande ska kunna skapa en grundläggande designskiss, layout-planen för grund- och/eller första sidans användargränssnitt, bestämma vilka tekniker (t.ex. programmeringsspråk och programvara) som ska användas när webbplatsen skapas.
 • Den tävlande sammanställer webbplatsen genom att använda olika teknologier och program. Den tävlande testar webbplatsen med olika webbläsare, med W3C-validerare. Den tävlande publicerar webbplatsen på servern och presenterar webbplatsen för kunden.  Den tävlande bör behärska de saker som har att göra med servrar och databaser.
 • Den tävlande gör upp den dokumentation som behövs för underhåll och instruerar kunden i hur man tar webbplatsen i bruk och hur den används. Den tävlande ska ha de interaktionsfärdigheter som behövs i teamarbete och i tävlingssituationen visa prov på företagsamhet. I arbetsutförandet ska den tävlande beakta de ergonomiska aspekter som har att göra med den egna arbetshälsan.

Förutom ovannämnda färdigheter ska den tävlande också

 • beakta dataskyddet och de vanligaste standarderna
 • planera visuellt stilfulla webbplatser genom att använda stilmallar
 • beakta rådande trender i branschen
 • beakta webbplatsens tillgänglighet och användbarhet
 • göra webbsidor som uppdateras via server
 • producera de mediefiler som behövs i servicen
 • ha färdigheter i projekthantering och förmåga till teamarbete
 • lösa problem som uppstår
 • koppla samman den webbplats han/hon gjort med programvara för sociala medier

Grenens styrgrupp 2017

Markku Ruonavaara, grenansvarig, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Juha Konttinen, vice grenansvarig, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Leena Järvenkylä-Niemi, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Miikka Merikanto, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Jussi Rajaniemi, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu
Margit Tennosaar, Symbio Oy
(22.10.)