205 Datorer och nätverk
, en individuell tävling

Grenansvarig

VÄISÄNEN PEKKA

Pekka Väisänen
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
pekka.vaisanen@businesscollege.fi
044 775 6467

HAUTALA HARRI

Harri Hautala
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
harri.hautala@businesscollege.fi
044 775 6315

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i examensgrunderna för ICT-montör. I tävlingen gör yrkeskunniga inom IT-branschen ett modulärt kundarbete. I arbetet testas de tävlandes färdigheter i installation av apparatur och mjukvara samt i driftsunderhåll av systemet. Bedömningen av tävlingsuppgifterna baseras på funktionalitet.
Den tävlande förutsätts ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska samt en smidig kundbetjäningskompetens i stöduppgifter inom den egna branschen. Programvaran och källmaterialet som används i tävlingen är i regel på engelska. Tävlingsuppgifterna är på finska. Om det i finalen finns tävlanden som har svenska som modersmål, får de uppgifterna på svenska.

Krav på kunnande

 • installera, montera ihop, uppdatera och serva datorer
 • installera, konfigurera och uppdatera datorns operativsystem
 • installera, konfigurera och uppdatera datorns programvara
 • planera kravenliga lokalnät (fysisk planering, distribution av nätadresser)
 • dra kablar och koppla det lokala nätverket enligt standarder (optisk fiber, koppar och trådlöst)
 • installera, konfigurera, uppdatera och serva aktiv nätverksutrustning inom lokala nät
 • installera, konfigurera och serva servrar med definierade grunduppgifter och separata uppgifter
 • fungera som administratör av nätet
 • installera och konfigurera datorer i det lokala nätet
 • ta i bruk och konfigurera molntjänster
 • ta i bruk och konfigurera mobila enheter
 • utforma och upprätthålla den dokumentation som krävs
 • beakta branschens allmänna säkerhetsbestämmelser och beakta arbetssäkerheten
 • ansvara för och upprätthålla dataskydd
 • följa elsäkerhetsbestämmelserna
 • söka, sammanställa och dra nytta av information
 • problemlösningsförmåga
 • kundbetjäningsförmåga

Grenens styrgrupp 2017

Pekka Väisänen, grenansvarig, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Harri Hautala, vice grenansvarig, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Jussi Väliniemi, Koulutuskeskus Sedu
Marianna Virtanen, Turun Ammatti-instituutti
Mikko Lundahl, Raseko
Mirja Heikkilä-Luiro, Ylä-Savon ammattiopisto
Seppo Laurila, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Minh Truong, Turun Datatekniikka Oy/ ICT-Academy
Mika Vilpo, Elisa Appelsiini Oy
Markus Lintuala, 3 step IT Oy
Joonas Vanhatapio, Vanhatapio