205- Semifinal

Semifinalens tidpunkt och plats

Semifinaltid och -plats
Torsdag 2.2.2017 kl. 9.00–16.00
Åbo yrkesinstitut, Midsommarkullen
Midsommarkullen, 2 våningen, gymnastiksalen
Kullegränd 3, 20100 Åbo

Semifinalkoordinator

Marianna Virtanen
Åbo yrkesinstitut
förnamn.efternamn@turku.fi
044-9073141

Antal tävlande

Inga begränsningar

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala

I tävlingen ska Windows Server 2012 R2 installeras och konfigureras på servern, Windows 8.1 i datorn och för Linux Debian 8.x ska konfigurerings- och kontrolluppgifter utföras. De tävlande ska behärska installation, konfigurering och underhåll av virtuella Windows- och Linuxdatorer. Målet är att också testa konfigureringsfärdigheterna för aktiv nätverksutrustning (routrar och switchar).

Modul 1

– konfigurering och testande av servern Windows Server 2012 R2
– användning och konfigurering av den virtuella datorn Windows 8.1.
– behärskande och användning av virtuella datorer.

Modul 2

– installation, konfiguration och användning av en virtuell server
– tillägg av olika tjänster till servern och behärskande av dessa.

Modul 3

– behärskande av IP-adresser
– konfigurering av nätinställningarna för datorer och skrivare
– användning av Mikrotik för uppgiften?
– konfigurering och koppling av switchar
– konfigurering och koppling av routrar
– konfigurering och uppkoppling till nätet av trådlösa basstationer.

Uppgifternas omfattning och tävlingstid

– Windowsuppgifter 40 p./1,5 h
– Linuxuppgifter 30 p./1,5 h
– Nätuppgift 30 p./1,5 h

Kriterier för bedömningen av tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgifterna bedöms enligt skalan 0-100 poäng.
Bedömningen baserar sig på en bedömning av funktionaliteten.
Om de tävlande har samma poäng väljs den tävlande till finalen som har fler poäng i Nätuppgifter och därefter i Windowsuppgifter.
– Windowsuppgifter 40 p.
– Linuxuppgifter 30 p.
– Nätuppgifter 30 p.

De tävlande ska ha med sig

De tävlande ska intyga sin identitet (gärna intyg med foto men även FPA-kortet är gångbart).

Hänvisning till exempeluppgiften

Som grund för semifinaluppgifterna i Mästare används semifinaluppgifterna från Helsingfors i Seinäjokis Mästare2016 och max. 50 % av uppgifterna kommer att ändras.
https://ict-academy.fi/wp/kilpailut/vanhat-kilpailutehtavat/ eller
https://ict-academy.fi/kilpailut/vanhat-kilpailutehtavat/

Arbetsredskap och material som finns på tävlingsplatsen

Varje tävlande har en dator till sitt förfogande där följande har installerats på förhand:
– Windows Server 2012 R2 med Hyper-V-tjänst
– Cisco Packet Tracer 6.x
– installationsmedia och program för operativsystem
– beroende på uppgiften kan det redan finnas installerat virtuella maskiner och roller/konfigurationer för dem