204 Databehandling
, en individuell tävling

Grenansvarig

OKSANEN RISTO

Risto Oksanen
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
risto.oksanen@businesscollege.fi
044 775 6375

HOKKANEN HANNU

Hannu Hokkanen
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
hannu.hokkanen@businesscollege.fi
044 775 6403

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Under tävlingen utför de tävlande uppgifter med Microsoft Office. De tävlande ska också kunna ändra programinställningar och justera arbetsställets ergonomi på ett ändamålsenligt sätt.

Tävlingsuppgifterna bygger på examensgrunderna för grundexamen inom företagsekonomi samt grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Kravnivån baserar sig på nivån berömliga (3) i examensgrunderna. Under tävlingens gång ska de tävlande utföra uppgifter med verktygsprogram (Word, Excel och PowerPoint) och göra databasplanering i dessa utvecklingsmiljöer.  De tävlande ska också kunna ändra programinställningar. I uppgifterna ska man beakta företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna motsvarar kriterierna för kravnivån för datakörkortet AB eller ECDL Advanced. Datakörkortsexamen behöver inte vara avlagd. I semifinalen används följande verktygsprogram i Microsoft Office: visuell kalkyl (Excel), textbehandling (Word) och presentationsgrafik (PowerPoint). I Exceluppgifterna kan inspelning av makron ingå.  I finalen ingår en programmeringsdel där externa databaser utnyttjas. Tävlingsprestationen i finalen godkänns även som datakörkortsexamen för Advanced-kortet. På webbsidorna www.tieke.fi och www.ecdl.fi finns tilläggsuppgifter om kravnivån. Gamla tävlingsuppgifter och exempeluppgifter finns i uppgiftsbanken på www.skillsfinland.fi och www.taitaja.com

De tävlande förutsätts ha kunskaper i engelska.  Programmen är engelskspråkiga och dokumenten som behandlas i uppgifterna är på engelska. Microsoft Office 2016 och Windows-operativsystemet är på engelska.

Grenens styrgrupp 2017

Risto Oksanen, grenansvarig, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Hannu Hokkanen, vice grenansvarig, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Riitta Mahlamäki, Koulutuskeskus Sedu
Harri Hautala, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
Petteri Pyykkönen, Ammattiopisto Tavastia
Samuli Mikkonen, Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Juhani Kuivaniemi, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
Miina Rantala, ECDL Finland Oy
Elias Erämaja
(22.10.)