203- Semifinal

Planering av trycksaker

 

Semifinalens tidpunkt och plats:

Mästare2017 semifinalen arrangeras den 25.1.2017 vid

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Hepolamminkatu 10, Tampere

(B-byggnaden)

Semifinalikoordinator

Johanna Veijanen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

tel. 040-806 4895, johanna.veijanen@tampere.fi

Antal tävlande

Tre tävlande/ läroanstaltens verksamhetsort

 

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och centralt innehåll

 

Planering av trycksaker

Planering och förverkligande av en 2-sidig flyer i enlighet med kundens anvisningar. Denna flyer/reklamblad kommer att användas i samband med marknadsföringen av evenemanget. I arbetet används given text och bildmaterial samt logon i enlighet med vad som är lämpligt för uppdraget. Text- och bildmaterialet samt logon ska justeras trycktekniskt korrekt. Den text som kunden levererar är på finska. Åtminstone en bild- och/eller färgyta ska beskäras. Av arbetet görs ett tryckfärdigt pdf-dokument samt en utskrift. Filerna ska namnges och sparas så att vem som helst kan fortsätta arbetet utan problem.

Uppgiftens omfattning och tidsåtgång


De tävlande har 6 timmar på sig att slutföra tävlingsuppgiften.

 

Preliminär tidtabell

 

Kl.  8.10 – 8.25                    Anmälan. Den tävlande ska bestryka sin identitet i samband med anmälan.
Kl. 8.30 – 8.55                     Allmän info åt tävlande och tränare.
Kl. 9.00 – 11.15                   Tävling
Kl. 11.15 – 11.45                 Lunch
Kl. 11.45 – 15.30                 Tävling
Kl. 15.30 – 16.00                 Feedbackdiskussion under ledning av tävlingsledaren

Bedömningskriterier

En noggrannare bedömning görs på CIS import -blanketten.

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0 -100 p.

Bedömningens utförande

 

Subjektiv bedömning 30 %

 • Lämplighet för målgruppen och ändamålet samt val av bilder 10p
 • Idérikedom, originalitet och användning av färger 10p
 • Estetisk balans / typografi och läsbarhet 10p

 

Objektiv bedömning 70 %

 

 • Ombrytning och val av program 20 p
 • Användning av bilder och bildernas tekniska kvalitet 20 p
 • Användning och behärskande av vektorgrafik 10 p
 • Kvaliteten på det tryckfärdiga dokumentet och behärskandet av filerna/dokumenten 20 p

Tävlingsuppgiften bedöms av fyra domare.

 Den tävlande tar med sig

 

 • ID-kort, körkort eller dylikt för att bestyrka identiteten (även FPA-kortet är ok)
 • Skisseringsverktyg, pennor och papper

Om man vill får man ta med sig lite mellanmål att äta under dagen. Man får lyssna på musik med hörlurar, men musikspelaren får endast vara en musikspelare, inte telefon eller dator.

 

Du kan på förhand träna på gamla semifinaluppgifter som finns på adressen http://skillsfinland.fi/fi/taitaja-tapahtuma-2/tehtavapankki/

https://www.dropbox.com/sh/nr55ckfsp9qi6jf/AADTIsd8PuNUJGVuh8OER234a/M%C3%A4stare?dl=0

Följande finns färdigt på tävlingsplatsen

 

 • 40 st iMac 21,5″ arbetsstationer med OS X 10.9.5. operativsystem
 • Adobe CC –programvara
 • Ett urval Adobe Font Folio fonter
 • Färgutkast via Xerox Color 550
 • utskriftspapper