202 Tryckteknik
, en individuell tävling


Grenansvarig

Hurme Timo

Timo Hurme
Stadin ammattiopisto
timo.hurme@edu.hel.fi
050 401 3648

PORKKA TIMO

Timo Porkka
Stadin ammattiopisto
timo.porkka@edu.hel.fi
050 401 3664

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen baserar sig på grundexamen i grafisk kommunikation, kompetensområdet för tryckeriteknik. I tävlingen beaktas arbetslivets krav, företagsamhet, kundbetjäning, arbetsförmåga, ergonomi, internationalism och principerna för hållbar utveckling.
Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i examensgrunderna för utbildningsprogrammet för tryckeriteknik i grundexamen i grafisk kommunikation. Uppgifterna utarbetas i ett nära samarbete med arbetslivet och utgår från kraven i arbetslivet.

Krav på kunnande

Under tävlingen utför den tävlande olika uppgifter som har med tryck och efterbehandling att göra. Den tävlande ska kunna iordningsställa och utföra produktionskörning med arkoffsettryckpressar och efterbehandlingsmaskiner och utrustning. Den tävlande ska kunna hantera filer och utföra utskrifter med digitala tryckmetoder.
I utförandet av arbetet ska hon/han kunna beakta de fordringar som olika kvalitetskrav, tryckarbeten och material ställer.  När den tävlande utför arbetet ska han/hon kunna iaktta arbetssäkerhetsbestämmelserna.

Grenens styrgrupp 2017

Timo Hurme, grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Timo Porkka, vice grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Ari Halme, Jyväskylän ammattiopisto
Vesa-Antti Iltola, Jyväskylän ammattiopisto
Kimmo Koskinen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Juha Tallberg, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Jukka Tuokko, Turun Ammatti-instituutti
Klaus Sjöblom, Länsirannikon koulutus Oy/WinNova
Veijo Viinikka, Jyväskylän ammattiopisto
Seppo Laakso, Koholaatu
(22.10.)