201 CAD-planering
, en individuell tävling

Grenansvarig

PYLKKÄNEN MAARIT

Maarit Pylkkänen
Stadin ammattiopisto
maarit.pylkkanen@edu.hel.fi
050 401 3233

VISKARI PIRKKO

Pirkko Viskari
Stadin ammattiopisto
pirkko.viskari@edu.hel.fi
093 107 2111

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I tävlingsgrenen CAD-planering tävlar man i att producera planeringsdokument. Dokumenten som ska produceras kan vara ritningar, skriftlig material eller 3D-modeller som används vid framställning och marknadsföring av olika produkter. Uppgifterna är allmänna till sin natur och kräver inga specialkunskaper inom något planeringsområde. Uppgifterna kan också omfatta produktion av kalkyler och/eller presentationsgrafik.

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kraven på kunnande på nivån berömliga (3) i examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen. Uppgifterna är rent praktiska planeringsuppgifter när det gäller att rita och göra upp modeller och i uppgifterna krävs inget omfattade teoretiskt kunnande.

Krav på kunnande

Den tävlande ska behärska baskunskaperna i CAD-planering inom byråtjänster och teknisk planering. En framgångsrik tävlande ska kunna

 • göra 3D-modeller och använda dem för att producera ritningar samt för marknadsföring
 • göra standardenliga tekniska ritningar med CAD-program
 • använda sig av avbildningssätt och märkningar i enlighet med gällande standarder vid produktion av ritningar
 • göra ändringar i ritningar
 • mäta och göra utkast av ett givet stycke med sådan noggrannhet att man av utkasten kan göra en modell och ritning av stycket
 • använda allmänna kontorsprogram för att producera text, beräkningstabeller och presentationsgrafik
 • dra nytta av olika anvisningar och standarder i sitt arbete
 • använda de vanligaste måttredskapen
 • uttrycka sin synpunkt på ett tydligt och förtroendeingivande sätt.

Förutom dessa krav ska en tävlande också kunna

 • förstå och följa givna anvisningar
 • planera sin tidsanvändning i en tävlingssituation
 • följa givna säkerhetsanvisningar
 • vara initiativrik

Grenens styrgrupp 2017

Maarit Pylkkänen, grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Pirkko Viskari, vice grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Rami Nevala, CADPower
Harri Hassinen, Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Jari Lehtonen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Jarkko Lohilahti, Maker3D oy
Tomi Kalpio, 3dtech oy
Timo Heikkilä, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Marko Piira, 3dtech Oy
(22.10.)