201- Semifinal

Semifinalens tidpunkt och plats

1.2.2017
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Koivistontie 31, 33820 Tammerfors
Reservplats eller om antalet deltagare överstiger 20
Yrkesinstitutet Omnia
Officersgatan 11, 02600 Esbo

Semifinalkoordinator

Timo Heikkilä, tfn 040 801 2640, timo.heikkila@tampere.fi

Antal tävlande

Inga begränsningar

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala

 

2D-uppgift med programmet Autocad 2016

Skapande av 2d-bilder utgående från ett givet objekt. Utgångsuppgifterna ges skriftligt, inte som fysiskt mätbara objekt.

 

3D-uppgift med programmet Inventor 2016

3D-modellering av produktens delar och sammansättning baserat på utgångsuppgifterna. Skapande av del- och sammansättningsritning samt av datablad utgående från den uppgjorda mallen.

 

Uppgifternas omfattning och tävlingstid

8.30–8.50                          Tid för anmälning
8.30–9.00                           Allmänna anvisningar och installation av                                                                             eventuella drivrutiner
9.00–9.15                          Uppgiftsanvisningar till de tävlande

9.15–11.15                       2D-uppgift (Auto-CAD)
11.15–11.30                     Utskrift av pdf
11.30–12.30                     Lunch
12.30–12.45                     Anvisningar till de tävlande inför 3D-uppgiften
12.45–15.45                     3D-uppgift (Inventor)
15.45–16.00                     Utskrift av pdf
16->                                    Feedbacksdiskussion under ledning av huvuddomaren

Kriterier för bedömningen av tävlingsuppgiften

2D-uppgift med programmet Autocad 2016 40 p.
3D-uppgift med programmet 2016 60 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Om antalet tävlande överstiger 20 ordnas semifinalen på samma tid på båda orterna, Tammerfors och Esbo. När tävlingen har avslutats skickas tävlingsuppgifterna samma dag till Tammerfors där domarkåren bedömer dem enligt samma mått.

De tävlande ska ha med sig

De tävlande ska ha med sig anteckningsmaterial, en fickräknare, en skalstock och en vinkelmätare. De tävlande kan ha med sig en egen mus, ett tangentbord eller en 3D-mus. De ska dock själva sköta om att leverera eventuella drivrutiner i tid före tävlingen så att drivrutinerna hinner installeras. Böcker, guideböcker och övrigt skriftligt material är tillåtet. CD-skivor och annat elektroniskt material är förbjudet. Musik får man lyssna på enbart via en musikspelare. Det är förbjudet att använda telefonen som musikspelare. Telefonerna samlas in till förvaring innan tävlingen börjar.

Hänvisning till exempeluppgiften

2016 års semifinaluppgifter, som nu fungerar som exempeluppgifter, finns i uppgiftsbanken. Du kan träna i förväg med gamla semifinaluppgifter som du hittar på www.skillsfinland.fi.

Arbetsredskap och material som finns på tävlingsplatsen

Som grenområde fungerar planeringsteknikens arbetsrum där det finns ett avgränsat tävlingsområde. Åskådarna kan följa med tävlingen utanför det avgränsade området. Vid arbetspunkten har de tävlande en arbetspunkt med en CAD-arbetsstation till sitt förfogande. Programmen är Autocad 16, Inventor 2016 och Office 2013.