104 Transportlogistik
, en individuell tävling

 

Grenansvarig

REIMI VEIJO

Veijo Reimi
Stadin ammattiopisto
veijo.reimi@edu.hel.fi
040 571 9143

RIIKONEN SAMI

Sami Riikonen
Stadin ammattiopisto
sami.riikonen@edu.hel.fi
040 675 1770

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

De som avlagt grundexamen i logistik och utbildningsprogrammet för transportservice (chaufför, kombinationsfordonsförare, busschaufför) ska med stöd av sitt breda logistiska kunnande, kunna fungera i olika miljöer och i föränderliga förhållanden. De ska kunna tillägna sig en verksamhet i enlighet med företagets kvalitets- och miljösystem och även kunna utveckla det. Kravnivån baserar sig på nivån berömliga (3) i examensgrunderna.

Krav på kunnande

Efter att ha genomgått utbildningen ska den studerande kunna

  • klara av arbetsuppgifter inom kundservice och transport
  • transportera kundens produkter på ett lönsamt och tryggt sätt samt med god betjäning
  • lasta ett fordon med maximal last med beaktande av bestämmelser och rådande förhållanden och framföra lasten tryggt, ekonomiskt och ansvarsfullt
  • använda de kommunikationshjälpmedel som används i fordon och förekommer inom transportbranschen
  • fungera i nationella och internationella miljöer
  • samarbeta i en- och mångkulturella arbetsmiljöer
  • konstatera att fordonet är trafikdugligt
  • kontrollera fordonet och dess tilläggsutrustning med avseende på teknisk funktion och säkerhet under transportuppdraget
  • känna till de transportförsäkringar och bestämmelser som hör till arbetet
  • fungera som företagare eller i företagaranda.

De som avlagt grundexamen i logistik ska främja trafiksäkerheten och klara av att på ett ansvarsfullt och rättvist sätt verka enligt de principer som gäller inom logistikbranschen.
Av föraren krävs körkort i enlighet med körkortsförordningen och utbildning för grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen. Utbildning för grundläggande yrkeskompetens krävs för att man ska få utöva yrket.
Den som avlagt grundexamen i logistik ska kunna värdesätta det egna yrket och vara beredd att kontinuerligt utveckla sig själv, sitt arbete och sin arbetsförmåga.

Grenens styrgrupp 2017

Veijo Reimi, grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Sami Riikonen, vice grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Martti Mäki-Jouppila, Koulutuskeskus Sedu
Olli Seppälä, Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Petteri Makkonen, Savon koulutuskuntayhtymä
Jarmo Iivari, Oulun seudun ammattiopisto
Mari Vasarainen, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (ALT)
Jari Korhonen, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Janne Heino, DB Schenker
Tatu Ljokkoi, Volvo Trucks
Kari Jäppinen, Toyota Material Handling