102- Semifinal

Semifinalens tidpunkt och plats

Semifinalerna i Mästare 2017 ordnas 1.2.2017 kl. 8-16.00.

Tampereen seudun ammattiopisto

Ajokinkuja 6, 33800 Tammerfors

Länk till karta

Semifinalkoordinator

Tommi Kettunen

Tampereen seudun ammattiopisto, semifinalkoordinator i Mästare 2017

tommi.kettunen@tampere.fi
040 711 5391

Antal tävlande

Inga begränsningar

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och det centrala innehållet i uppgiftsmodulerna

 

Modul 1

Kapning av tröskelplåten enligt de givna måtten och återfoga med hjälp av svetsning.

Vid fogningspunkten bedöms:

 • punktens dimensionering
 • positionering
 • borttagning av målfärg
 • ytans form på det svetsade området
 • styvhet
 • kvaliteten på svetsningen
 • finjustering (i plåten max P60, i fogen max P180)

Modul 2

Yttre korrigering av bucklorna på tröskelplåten och finjustering av det korrigerade området så det är klart för målaren.

Vid korrigeringsarbetet bedöms:

 • formen på den korrigerade ytan
 • borttagning av målfärg
 • styvhet
 • finjustering (i plåten max P60, i fogen max P180)

Modul 3

MAG-svetsning av de lösa plåtbitarna

Bedömning av prestationen:

 • punktens dimensionering
 • ytans form på det svetsade området
 • kvaliteten på svetsningen

 

Uppgifternas omfattning och tävlingstid

Korrigering och svetsning av personbilens tröskellåda samt MAG-svetsning totalt 4 h

Bedömningskriterier för tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften bedöms enligt skalan 0-100 poäng.

Arbetarskydd och användning av arbetstiden 15 p.

Slutresultatet av korrigeringsarbetet 15 p. + 15 p.

Kvaliteten på svetsningen 30 p.

Förberedelser 10 p.

Slipning och finjustering 15 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande

I arbetsuppgifterna bedöms rengöring, positionering av ytorna, slutresultatet, slipningen och finjusteringen inför målningen. Bedömningskriterierna är de samma som vid WSC-tävlingen.

Arbetsredskap och material på tävlingsplatsen

 • arbetspunkt
 • lufttryck/elberedskap
 • skyddsgas Mison25.

 

De tävlande ska ha med sig

De tävlande ska ha med sig egna skydd och de handverktyg som behövs för bilskadereparation samt arbetsredskap som lämpar sig för skärning av stålplåt och för handbearbetning.

 • arbetsredskap som behövs vid korrigering och svetsning
 • apparat som lämpar sig för kapning, samma del jogglas tillbaka
 • måttverktyg
 • svets
 • verktyg för yttre korrigering.

Alla arbetsredskap ska vara kommersiellt framställda och godkända ur arbetssäkerhetssynvinkel.

Hänvisning till exempeluppgiften