101- Semifinal

Fordonsmekanik

 

Semifinalens tidtabell och plats

1-2.2.2017 kl. 8-20 Ajokinkuja 6, Tammerfors

Semifinalkoordinator

Risto Kivipensas, risto.kivipensas@tampere.fi, tfn 050-3699 345

Antal tävlande

De 16 studerande som fått bäst poäng i kvalificeringsprovet.

 

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Tävlingen består av fyra (4) separata moduler som har gjorts upp i samarbete med olika aktörer inom bilbranschen.

Modul 1

(Bilreparation) Besiktningskontroll

Modul 2

(Mätning och reparation av elutrustning, Bilreparation)
Fel i motorstyrningen (kundens beskrivning: en varningslampa lyser), feldiagnos

Modul 3

(Bil- eller motorcykelservice)
Att fastställa behovet av intervallservice och göra en arbetsorder och ett kostnadsförslag

Modul 4

(bilreparation)
Att fastställa motorns mekaniska skick

Uppgifternas omfattning och tävlingstid

Den tävlande har 60 minuter på sig att utföra respektive uppgiftsmodul.

Kriterier för bedömningen av tävlingsuppgiften

I bedömningen lägger man vikt vid arbetets kvalitet, rätta arbetsmetoder och den tävlandes kunskaper och förmåga att verka som bilmekaniker och i kundbetjäning som en del av verksamheten vid en bilaffär. Tävlingsuppgifterna kan utföras på finska, svenska eller engelska.

Mästaretävlingens obligatoriska teman företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet utgör sammanlagt ca 8 % av bedömningen.

Bedömningskriterierna baserar sig på kriterierna för nivån Berömliga (B3) i examensgrunderna för kompetensområdet för bilteknik i grundexamen inom bilbranschen.

 

Beskrivning av bedömningens genomförande

Varje uppgift bedöms av två domare, Den ena kan fungera som kund eller arbetsledare. Alla domare har yrkeserfarenhet och är yrkesverksamma i branschen.

Bedömningen är objektiv. Maximipoängantalet är 100 och varje uppgift är värd 25 poäng. I tävlingen används ett CIS-poängberäkningssystem.

 

Arbetsredskap och material som finns på arbetsplatsen

Tävlingsområdet är indelat i fyra sektioner – en för vardera uppgiften. Sektionerna är utrustade med de verktyg, maskiner och anordningar som behövs i uppgifterna. En del av utrustningen kommer att finnas på en central plats på området.

På området finns omklädningsrum för de tävlande, men de är inte placerade på själva tävlingsområdet.

 

De tävlande ska ta med sig följande

Den tävlande ska själv ta med den personliga skyddsutrustning som behövs. Det är också bra att ta med en handlampa. Den tävlande ska ha avlagt elsäkerhetskursen (SFS6002).

Den tävlande representerar sin egen organisation, så han/hon ska också ta med egna arbetskläder.

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som finns i Skills Finlands uppgiftsbank

https://www.dropbox.com/sh/nr55ckfsp9qi6jf/AADTIsd8PuNUJGVuh8OER234a/M%C3%A4stare?dl=0