606- Final

Finalist


Lucas Gäddnäs
Optima samkommun


Sampo Aho
Keski‐Pohjanmaan ammattiopisto


Topias Pajukangas
Keski‐Pohjanmaan ammattiopisto


Touko Silpola
Jyväskylän ammattiopisto


Paavo Kokkonen
Pohjois‐Karjalan ammattiopisto


Tommi Hilonen
Pohjois‐Karjalan ammattiopisto


Karl-Petter Söderman
Optima samkommun


Juho Kinnunen
Jyväskylän ammattiopisto


Valtteri Kaarineva
Tampereen seudun ammatiopisto Tredu


Toni Leinonen
Tampereen seudun ammatiopisto Tredu

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och det centrala innehållet i uppgiftsmodulerna

Uppgiften går ut på att bygga ett automationssystem där lagen runt en transportör installerar, kopplar och programmerar MPS arbetsstationen. I stationerna finns det säkerhetsutrustning och en kamera för artificiell syn. Uppgiften består av sex moduler dvs. deluppgifter.
Modul 1:
Anslut robotstationen till transportörssystemet. I uppgiften ingår nödvändiga kopplingsarbeten, parametrisering och programmering.
Modul 2:
Montera kameran plus parametrisering för att få roboten och transportörssystemet att fungera som en helhet.
Modul 3:
Installation av säkerhetsutrustningen.
Modul 4:
Montera MPS-stationen, koppla, programmera och driftsätt den i enlighet med givna anvisningar. Detta består i att stationen ansluts till en annan MPS-station där dessa sen programmeras så att båda stationerna samverkar.
Modul 5:
Vissa förändringar görs på maskinen som sen omprogrammeras för att fungera enligt de nya anvisningarna.
Modul 6:

Systemet fungerar inte enligt givna anvisningar och det finns felaktiga eller söndriga delar. Systemet måste fås i drift igen och detta kräver serviceåtgärder. Dessutom har det uppdagats andra fel som även de måste åtgärdas.
Uppgiftens omfattning och tillgänglig tid

Totaltid till förfogande för uppgifterna är ca 16,5 h.

Preliminär tidtabell:
Tisdag 16.5.2017

10:00 – 11:30      Modul1: De tävlande får uppgiften samt har möjlighet att ställa frågor
11:30 Lunch
12:30 – 17:00      Modul 1 ja Modul 2: De tävlande får uppgiften +tid för frågor, bedömning
Onsdag17.5.2017

08:00 – 11:00      Modul 3: De tävlande får uppgiften +tid för frågor, bedömning
11:00  Lunch
12:00 – 16:00      Modul 4: De tävlande får uppgiften +tid för frågor, bedömning
Torsdag 18.5.2017

08:00 – 09:30      Modul 5: De tävlande får uppgiften +tid för frågor, bedömning
09:30 – 12:00      Modul 6: De tävlande får uppgiften +tid för frågor, bedömning
12:00 Lunch
Bedömningskriterier

Modulerna: Montage, I/O-kopplingar, programmets funktion, kamerans funktion, säkerhetsutrustningens funktion, arbetets kvalitet och utseende, arbetssäkerhet, riktiga arbetsmetoder och arbetsredskap
Beskrivning av hur bedömningen görs

Uppgiften är indelad i moduler och består av sex moduler, d.v.s. uppgifter. Varje uppgift bedöms separat, genast efter att tiden för uppgiften har tagit slut. Resultaten kan bedömas i slutet av varje tävlingsdag.

Bedömningshelheter och huvudsakliga bedömningskriterier

Antalet maxpoäng för finaluppgiften är 100 p.

 

De tävlande ska ha med sig

Varje tävlande ska ha med egna verktyg, skydd och arbetskläder. Utrustningen, arbetsredskapen och tillbehören ska vara kommersiellt framställda och godkända ur arbetssäkerhetssynvinkel. De tävlande ansvarar själva för deras skick och uppbevaring. För logikprogrammeringen bör de tävlande ha med sig egna datorer.

 

Tävlingsarrangören skaffar till tävlingsplatsen

Alla tävlingspar har tillgång till tryckluft och el.

 

Domare

Markku Lähetkangas,        Festo Oy

Hannu Hyvärinen,              Pohjois-Karjalan ammattiopisto

Matti Hellsten,                  Ammattiopisto TREDU

Pentti Rantanen,                SICK Oy

Matti Kleemola,                SICK Oy

Petri Pitkälä,                      Omron Oy

 

 

Exempeluppgifter

I Skills Finlands uppgiftsbank går det att hitta gamla mekatronikuppgifter från 2015 och 2016. Dessa går att använda som träningsuppgifter inför finalen.