408 Husbyggnad, murning och plattsättning – Resultat