408- Final

Finalist


Petri Kiri
Vantaan ammattiopisto Varia


Leo Ikkala
Jyväskylän ammattiopisto


Laura Talvitie
Koulutuskeskus Sedu


Robin Forsander
Optima samkommun


Casper Puskala
Optima samkommun


Tapani Katila
Koulutuskeskus Sedu


Toni Puurunen
Koulutuskeskus  Sedu


Aatu Vajanto
Savon ammatti‐ ja aikuisopisto

Final

 

Beskrivning av finaluppgiften

Uppgiften består av ett murningsmoment och två separata plattsättningsmoment. Den tävlande ska enligt ritning mura t.ex. en dekorationsfyr som passar som portpelare och utföra plattsättning av vägg. Det ena plattsättningsarbetet fogas. De tävlande får ritningar över de konstruktioner som ska tillverkas, samt skriftliga och muntliga arbetsanvisningar.

 

Första tävlingsdagen
Uppgift 1: Plattsättning med egna verktyg, eller med verktyg som finns till förfogande på finalplatsen, i enlighet med måttbild/ritningsmått. Bedömningens huvudvikt ligger på den objektiva bedömningen, såsom måttnoggrannhet, lodräthet, vågräthet samt ytans jämnhet. (3 + 2 / timmar)

Andra tävlingsdagen
Uppgift 2: Murning av utegrill / med verktyg som finns till förfogande på finalplatsen / i enlighet med måttbild/ritningsmått. Bedömningens huvudvikt ligger på den objektiva bedömningen, såsom måttnoggrannhet, lodräthet, vågräthet samt ytans jämnhet. (7,5 / timmar)

Tredje tävlingsdagen
Uppgift 3: Plattsättning med egna verktyg, eller med verktyg som finns till förfogande på finalplatsen, i enlighet med måttbild/ritning. Dessutom ska den tävlande foga sitt första plattsättningsarbete. Bedömningens huvudvikt ligger på den objektiva bedömningen, såsom måttnoggrannhet, lodräthet, vågräthet samt ytans jämnhet. (3,5 timmar)

Uppgiftens omfattning och tid för uppgiften

En noggrannare tidtabell för tävlingarna och måltiderna meddelas senare till de tävlande.

Bedömningskriterier för tävlingsuppgiften

Uppgift 1: Plattsättning, 30 poäng
• Längd/bredd, Lod- och vågräthet, Ytans jämnhet (22 poäng)
• Visualitet, allmänt intryck, professionellt sätt att arbeta, delar som fattas (6 poäng)
• Arbetssäkerhet (2 poäng)

Uppgift 2: Murning av utegrill, 50 poäng
• Längdmått, Lod- och vågräthet, Ytans jämnhet (40 poäng)
• Arbetssäkerhet (2 poäng)
• Visualitet, allmänt intryck, professionellt sätt att arbeta, delar som fattas (8 poäng)

Uppgift 3: Plattsättning 20 poäng
• Längd/bredd, Lod- och vågräthet, Ytans jämnhet (15 poäng)
• Arbetssäkerhet (1 poäng)
• Visualitet, allmänt intryck, professionellt sätt att arbeta, delar som fattas (4 poäng)

 

Beskrivning av hur bedömningen ska genomföras

Tävlingsuppgifterna är indelade i moduler så att resultaten för varje dag kan bedömas skilt. Totalpoängen för tävlingsuppgifterna är 100 p.

Domarna avgör de tävlandes rangordning genom att fastställa poängtal för varje tävlande på alla delområden i tävlingen. I bedömningen används det WordSkills-baserade CIS-poängberäkningssystemet. Resultaten publiceras per modul.

Tävlingsprestationen bedöms per modul efter att varje modul eller uppgiftsdel har avslutats. Arbetet ska utföras inom given tidsram. Domarna bedömer de tävlande genom att följa dem under arbetets gång samt genom att mäta de färdiga produkterna i enlighet med måttnoggrannhet och ritningar.

Poängen för tävlingsuppgifterna är fördelade ca 50 / 50 mellan murnings- och plattsättningsuppgifterna. Bedömningens huvudvikt ligger på den objektiva bedömningen, såsom måttnoggrannhet, lodräthet, vågräthet, ytans jämnhet samt på uppföljning av arbetssäkerheten.

Den subjektiva bedömningen utgör ca 15 % av hela bedömningen, och i den ingår bl.a., arbetets och arbetspunktens prydlighet, fogarnas jämnhet och det färdiga arbetets allmänna intryck. I domarnas poäng för den subjektiva bedömningen (1–10) får det skilja endast två poäng från högsta till lägsta. De slutgiltiga mätningspoängen fastslås av grenens domarkår i samarbete med huvuddomaren.

Tävlingsarrangören skaffar till tävlingsplatsen

För den tävlande har det reserverats en egen arbetspunkt, ett bord (arbetsbock) och en stol. De underlagskonstruktioner som behövs i uppgifterna är tillverkade på förhand.

Tävlingsarrangören reserverar allt det som behövs av murbruk, blandningsredskap och kärl samt övriga behövliga redskap/apparater som nämns i tävlingsinbjudan.

Råvaror som finns till hands i tävlingen
Huvudsakliga material som används i tävlingen är MRT60, NRT och PRT tegel och vanliga väggplattor. Tävlingsarrangören ansvarar i huvudsak för att tillverka murbruket och ser till att det levereras till arbetspunkten. Den tävlande blandar själv mur- och fogbruk för plattsättning/fogning som behövs i tävlingen.

De tävlande ska ha med sig

De tävlande tar med sig personlig skyddsutrustning samt alla de vanligaste verktygen för murning och plattsättning, innehållande också de specialverktyg som särskilt nämns i inbjudan. I tävlingsarbetet får inga andra elektriska – eller batteridrivna verktyg användas utöver de som uppräknas eller som tävlingsdeltagaren ombeds ha med sig.

Exempeluppgift och bedömningen i sin helhet

Förhandsuppgift. Man kan träna på murningsuppgiften t.ex. med de tidigare finaluppgifterna 2008 och 2015, som finns i Skills Finlands uppgiftsbank.

Som exempeluppgift för plattsättningsuppgiften kan man använda finaluppgiften år 2014 som finns i uppgiftsbanken.

Domare

Mika Ruohonen, grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Kalle Vähäkuopus, vice grenansvarig, Stadin ammattiopisto
Jukka Ruuskanen, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
? , Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Ari Backlund, E. Vuorio Oy
Hannu Korhonen, Jyväskylän ammattiopisto
Hannu Toivanen, Etelä-Savon ammattiopisto
Lauri Pakkanen, Byggnadsindustrin